Waldorf-Sverige skakas av dokumentär: ”Dags för metoo”

Tidigare elever på Solvikskolan i Järna vittnar om elitism, allvarlig mobbning och att vissa slutat skolan utan att kunna skriva och räkna.

SVT-dokumentären ”De utvalda barnen” har slagit ner som en bomb i Waldorf-Sverige.

– Jag tror att man känner sig upprörd över att kopplas ihop med den här skolans historik, när man under 40 års tid försökt att hålla avstånd till den, säger Örjan Liebendörfer, rektor på en annan Waldorfskola.

SVT:s senaste ”Dokument inifrån” handlar om Solvikskolan i Järna, antroposofins centrum söder om Stockholm.

Filmaren Jesper Lake gick själv på skolan och har betraktat skoltiden som lycklig – tills han började gräva i sina minnen och skapade en Facebook-grupp för tidigare elever. Hundratals personer har gått med och många har lämnat drabbande vittnesmål.

I dokumentären ”De utvalda barnen” framträder bilden av en skola där idealet är att vara kreativ, graciös och våga klättra högst upp i träden. Lektionerna kunde gå ut på att vara i skogen, gå balansgång eller leka ”antilopdansen”.

”De utvalda barnen” har slagit ner som en bomb i Waldorf-Sverige.
”De utvalda barnen” har slagit ner som en bomb i Waldorf-Sverige.
Örjan Liebendörfer, rektor på en annan Waldorfskola än den som dokumentären främst handlar om.
Örjan Liebendörfer, rektor på en annan Waldorfskola än den som dokumentären främst handlar om.

Mobbare hade ”fri jaktsäsong”

Vissa elever fick stor uppmuntran, medan elever som inte passade in kunde utsättas för mobbning av såväl lärare som elever.

– De som ville mobba mig hade fri jaktsäsong, alla fick göra vad de ville. En hel del dagar satt man bara i skogen och väntade på att skoldagen skulle vara över, så man kunde gå hem igen, säger Nemi som gick på Solvikskolan under 90-talet.

Örjan Liebendörfer är rektor på Waldorfsärskolan Solberga by i Järna. Han har tidigare jobbat som rektor på Lunds Waldorfskola och lärare på Kristofferskolan i Bromma i Stockholm.

I ett inlägg på Facebook skriver han att dokumentärens första del är ”skakande, upprörande och gör verkligen ont i själen.”

– Det fanns mycket mindre medvetenhet och kunskap om de här frågorna på den här tiden, generellt i svensk skola. Det ursäktar inte alls det här som hänt på Solvikskolan. Men jag kan lugnt säga när jag ser tillbaka på min lärartid, så var vi okunnigare och inte så medvetna, säger Örjan Liebendörfer till Aftonbladet.

I dokumentären vittnar man om elitism, allvarlig mobbning och att vissa slutat skolan utan att kunna skriva och räkna.
I dokumentären vittnar man om elitism, allvarlig mobbning och att vissa slutat skolan utan att kunna skriva och räkna.

”Körde sitt eget race”

”Det vi bevittnar är Solvikskolans metoo”, skriver Örjan Liebendörfer i sitt inlägg. Han frågar sig också om det är dags för antroposofernas, eller hela den svenska skolans, metoo-rörelse.

– Det kan ju vara så att andra än Solvikskolan har anledning att se över sin historik, hur man jobbat med frågor som kränkningar, utanförskap, elitism, auktoritära ledare som har fått stor betydelse, och så vidare. Jag kan inte säga att det finns massor av historier överallt, det tror jag vore en jätteöverdrift. Men det är bra att man funderar på det och också vågar tala om det, även om mycket kanske ligger långt bak i tiden.

Örjan Liebendörfer understryker att Solvikskolan inte var en del av Waldorfskolefederationen under tidsperioden som dokumentären beskriver. Först i mars 2021 blev Solvikskolan medlem, efter att stegvis ha närmat sig övriga Waldorfskolor under 2000-talet.

– Den här typen av pedagogik där man ville göra lite som man ville har egentligen ingenting med Waldorfpedagogik att göra. Det är en friskola som fick köra på, och den stora frågan tycker jag egentligen är vad Skolverket, senare Skolinspektionen, gjorde under den här tiden. Waldorfrörelsen kan inte göras ansvarig för en skola som bryter sig ur och kör sitt eget race.

Tidigare elever på Solvikskolan i Järna berättar om sin tid på skolan i dokumentären.
Tidigare elever på Solvikskolan i Järna berättar om sin tid på skolan i dokumentären.

Har kallat vanlig undervisning ”livsfarlig”

Solvikskolans grundare säger i dokumentären att ”vanlig undervisning är livsfarlig”. Grundaren raljerar över att han under sin egen skolgång behövde lära sig Hallands floder och vilka årtal olika krig ägt rum, kunskap som han kallar ”fullständig skit”.

– Det är horribla uttalanden som inte har någon som helst koppling till Waldorfpedagogiken, säger Örjan Liebendörfer.

I dokumentären säger en tidigare elev att hon gick ut Solvikskolan utan att kunna räkna och skriva. En annan uppger att hon inte såg en bok under hela sin skoltid.

– Jag kan säga att jag har aldrig sett en Waldorfskola utan böcker. Det är bibliotek och massor av böcker i undervisningen. Det som Waldorfskolan inte använt så mycket är tryckta läromedel. Men att inte ha några böcker är ingenting man kan säga förknippas med Waldorfskolor generellt, säger Örjan Liebendörfer.

”En hel del dagar satt man bara i skogen och väntade på att skoldagen skulle vara över, så man kunde gå hem igen”, säger en tidigare elev i dokumentären.
”En hel del dagar satt man bara i skogen och väntade på att skoldagen skulle vara över, så man kunde gå hem igen”, säger en tidigare elev i dokumentären.

Solvikskolan ber eleverna om ursäkt

Solvikskolan har kommenterat SVT-dokumentärens första del i ett inlägg på sin hemsida.

”För det första vill skolledningen be alla som upplevt att de som barn farit illa på Solvikskolan uppriktigt om ursäkt å skolans vägnar. Vi tar våra historiska misslyckanden i detta på stort allvar”.

Skolan har i dag ett ”mognare förhållningssätt” till sin grundidé om en friare och barnvänligare skolgång, och det finns numera strikturer, rutiner och metoder för att förebygga och arbeta mot mobbning, skriver de.

”Skolan följer alla nationella riktlinjer, och undervisningen utgår ifrån den gemensamma läroplanen, Lgr11, med Waldorf-läroplanen som ett komplement”.

Del 2 av SVT-dokumentären sänds i morgon torsdag.

Publisert: