SD-ledarna: Trump överdrev inte – tvärtom

1 av 3
NYHETER

Donald Trump överdrev inte när han spred en negativ bild av Sverige – snarare tvärtom, enligt Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson.

I en debattartikel i amerikanska Wall Street Journal ger SD-ledarna presidenten rätt och skriver bland annat att regeringen välkomnar IS-återvändare med öppna armar.

– Man tecknar en väldigt svart bild av Sverige generellt, säger statsvetaren Jonas Hinnfors.

Sverigedemokraterna ger sig in i Sverigedebatten – i USA.

President Trump snarare underdrev än överdrev när han ”lyfte upp Sveriges problematiska erfarenhet med öppen invandring”, skriver partiledaren Jimmie Åkesson och riksdagsgruppledaren Mattias Karlsson i en debattartikel på Wall Street Journal.

De kritiserar – liksom Trump – den svenska invandringspolitiken.

”Effekterna är påtagliga, till att börja med den nationella säkerheten. Uppskattningsvis 300 svenska medborgare med invandrarbakgrund har rest till Mellanöstern för att strida för IS. Många återvänder nu till Sverige och välkomnas med öppna armar av vår socialistiska regering”, skriver SD-ledarna.

Den nya lagstiftningen mot terrorresor som trädde i kraft 1 april förra året och Säpos bevakning av misstänkta IS-rekryterare och återvändare nämns inte.

Tar upp sexualbrott

Artikeln tar även upp sexualbrott i Sverige och uppger att antalet sexbrott närapå fördubblades mellan 2014 och 2015. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen ökade antalet personer som uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott med 70 procent.

– Ökningen gäller den bredare kategorin sexualbrott. Troligen är det primärt mer lindriga sexualbrott som har ökat. Antalet personer som har kontaktat sjukhus för att de utsatts för sexualbrott har minskat och inte ökat, säger Stina Holmberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Åkesson och Karlsson skriver också att det är mycket mer sannolikt att våldtäkter begås av invandrare och hänvisar till en Brå-rapport från 1996.

”Marginell andel svenskar och invandrare begår sexualbrott”

En uppföljningsrapport gjordes 2005 och visade samma resultat.

– Det var fem gånger vanligare att utrikesfödda var misstänkta för våldtäkt jämfört med svenskfödda, säger Stina Holmberg.

Enligt Holmberg är det svårt att dra enkla slutsatser.

– Det här är uppgifter i rättskedjan. Är man mer benägen att anmäla till polisen om man utsatts av någon man har ett stort socialt avstånd till, finns det någon form av diskriminering i rättskedjan? Det är saker som man inte vet om det kan påverka, säger hon.

Enligt siffror från Brå:s rapport 2005 var andelen utrikesfödda som var misstänkta för sexualbrott mindre än 0,5 procent.

– 99,5 procent av de utrikesfödda begår inte sexualbrott. Det är en marginell andel av både svenskar och invandrare som begår sexualbrott. De allra flesta som kommer till Sverige och får stanna kvar kommer inte att begå brott, säger hon.

Expert: Väldigt svart bild av Sverige

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, ser en tydlig strategi i SD-ledarnas debattartikel: syftet är att den ska ge eko i den svenska debatten.

– Man tecknar en väldigt svart bild av Sverige generellt, man har bilden av att det är kaotiskt i Sverige och anledningen som man pekar på är att det är invandring och att landet får en icke-svensk profil. Man fokuserar på att det är en etnisk spänning som uppträder, man är noga med att tala om att det är svenskheten som ska bevaras, säger han.

Enligt Hinnfors har SD haft svårare att ta plats i integrationsdebatten sedan regeringens åtgärder för att minska flyktingmottagandet 2015.

– Nu kan man återigen få fokus på invandringen, man behöver inte formulera ett program för vad de ska göra de som är i Sverige, utan då kan man skjuta upp den debatten, säger Jonas Hinnfors.

Fotnot: SD-ledarnas debattartikel i Wall Street Journal går att läsa i sin helhet här (OBS, artikeln ligger bakom betalvägg)

FAKTA

Siffrorna bakom SD-ledarnas debattartikel

”Sverige släppte in runt 275 000 asylsökande 2014–2016 – fler per capita än något annat europeiskt land”

Enligt Migrationsverket sökte 273 117 människor asyl i Sverige 2014–2016. 2015 var siffran 162 877 och förklarades med den stora flyktingströmmen. 2016 hade mottagandet sjunkit rejält till 28 939 – lägst sedan 2009. Under den föregående treårsperioden, 2011–2013, var totalsiffran i stället 127 794.

”80 procent av dem som kom 2015 saknade id-handlingar”

Siffror från Migrationsverket visar att två av tio visade pass vid registreringen hos Migrationsverket. Under den senare asylprocessen kunde cirka fyra av tio uppvisa en id-handling. ”I vissa länder är det väldigt svårt att få en ID-handling eftersom det inte finns någon fungerande stat”, skriver Migrationsverket.

”Mohamed är det vanligaste namnet på nyfödda pojkar i Malmö”

Det vanligaste tilltalsnamnet för nyfödda i Malmö år 2016 var Mohamed i olika stavningar.

– Det var 42 pojkar som fick namnet Mohamed under 2016. Under 2015 var Mohamed delad trea med 33 pojkar, säger Tomas Johansson, utredare på SCB.

På riksnivå ligger namnet på 35:e plats.

”Invandrarmän är mer benägna att begå våldtäkter än svenska män”

Enligt siffror från Brå var det fem gånger vanligare att utrikesfödda var misstänkta för våldtäkt jämfört med svenskfödda.

Brå:s rapport från 2005 visar att andelen utrikesfödda misstänkta för sexualbrott under perioden 1997–2001 var mindre än 0,5 procent och att andelen misstänkta för våldtäkt och våldtäktsförsök var mindre än 0,3 procent.

”Antalet sexbrott fördubblades 2014–2015”

Enligt den Nationella trygghetsundersökningen var ökningen 70 procent. 2014 hade en procent av befolkning uppgett att de drabbats av sexualbrott. Året därpå var siffran 1,7 procent totalt: 3,0 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen uppgav att de drabbats.

– Ökningen gäller den bredare kategorin sexualbrott. Troligen är det primärt mer lindriga sexualbrott som har ökat. Antalet personer som har kontaktat sjukhus för att de utsatts för sexualbrott har minskat och inte ökat, säger Stina Holmberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Antalet anmälda sexualbrott mellan 2014 och 2015 minskade däremot med 11 procent. Anmälda våldtäkter minskade med 12 procent.

”Arbetslösheten bland invandrare är fem gånger så hög”

Enligt den officiella arbetsmarknadsstatistiken, från SCB, var arbetslösheten för invandrare kontra de som fötts i Sverige drygt tre gånger så hög. Andelen i de olika grupperna var 15,6 procent jämfört 4,8 procent. Det är SCB:s siffror som används vid internationella jämförelser.

Arbetsförmedlingens senaste uppgifter, för januari 2017, låg arbetslösheten för inrikesfödda på 4,3 procent och utrikesfödda 22,1 procent – cirka fem gånger så hög.

Siffrorna skiljer sig åt därför att deras mätmetoder är olika, bland annat med vilka arbetsmarknadsprogram som exkluderas i statistiken.

”IS-återvändare välkomnas till Sverige med öppna armar av regeringen”

I april 2016 trädde den nya terrorlagstiftningen i kraft. Den innebar bland annat att det blev brottsligt att resa till ett annat land i syfte att begå terrorbrott och även att ta emot utbildning. I Säpos uppdrag ingår att bevaka misstänkta IS-rekryterare och -återvändare.

Debatten har också varit högljudd om hur återvändare som inte kan lagföras tas om hand. Bland annat har Örebro kommun kritiserats för återanpassningsprogram med jobbhjälp och stödsamtal.

”Antisemitismen ökar”

Generellt har antalet anmälda hatbrott ökat. År 2015 inkom nästan 7 000 hatbrottsanmälningar, 11 procent fler än 2014. För hatbrott med antisemitiska motiv 2015 var antalet anmälda antisemitiska hatbrott 277 att jämföra med 266 året tidigare, enligt Brå. Även islamofobiska hatbrott har ökat. 2015 anmäldes 558 att jämföra med 492 anmälningar år 2014.

”Vapenvåld är fem gånger så vanligt i Sverige, totalt, som i de övriga tre nordiska huvudstäderna”

En granskning som SVT gjorde 2015 visade att vapenvåldet i Stockholm, Göteborg och Malmö var avsevärt högre än i de nordiska grannländernas huvudstäder tillsammans. Fem gånger så många hade skottskadats sedan 2010 och och fyra gånger så många skjutits till döds.