Skola & utbildning

Mamma Faith: Som mörk hamnar man mellan stolarna

Av: 

Helena Trus

NYHETER

Efter att Faith anmälde att hennes 14-åriga dotter utsätts för rasistiska kommentarer upplever hon att hon ”bollas runt” mellan olika myndigheter.

– Som en mörkhyad, eller en person med annan etnicitet än ”svensk”, så hamnar man automatisk mellan stolarna, säger hon.

Under hösten ska regeringens utredare lägga fram ett förslag om att Skolinspektionen ska ansvara för att utreda allt som händer i skolan.

Aftonbladet har berättat om en 14-årig elev, som vi i artiklarna kallar Rebecka, som under flera år utsatts för rasistiska kommentarer på en skola i södra Stockholm.

I somras beslutade två av hennes skolkompisar att anmäla skolan för att de inte ska ha agerat tillräckligt.

– Att behöva se sitt barn gå igenom mobbning, kränkningar, rasistiska påhopp har varit väldigt ledsamt och oerhört ansträngande. Man gör ju allt för att kunna sätta stopp för det men istället möts man av en massa byråkrati från alla instanser man vänder sig till. I teorin så låter allt perfekt ”hit kan du vända dig om du är utsatt” men sen blir man hänvisad hit och dit, säger Faith.

”Man gör ju allt för att kunna sätta stopp för det men man mötts av en massa byråkrati från alla instanser man vänder sig till”, säger Faith.

”Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling förekommer ofta även på internet, till exempel på sociala medier”.

Utdrag ur skollagen


Skolinspektionen beslutade i slutet av juni att inte pröva den anmälan mot skolan som Rebeckas två skolkompisar gjorde. Med motiveringen att myndigheten endast prövar ärenden som rör kränkande behandling enligt skollagen och hänvisade i beslutet till DO, Diskrimineringsombudsmannen, som prövar fall som rör trakasserier och diskriminering. 

– Jag kan bekräfta att anmälan har kommit in men vi har inte tagit ställning till om vi ska inleda en tillsyn eller inte, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

– Vi gör ingen samlad bedömning de två myndigheterna emellan, utan vi gör vår egen bedömning. I mobbningssituationer kan det vara så att en del är kränkande behandling som faller under skollagen, en del kan vara trakasserier som faller under diskrimineringslagen och del kan vara både och.

”Hamnar mellan stolarna”

I augusti anmälde även Rebeckas mamma Faith skolan till Skolinspektionen, men även till BEO, Barn- och elevombudet, till DO och till Stockholms stad.

– Vänder man sig till Skolinspektionen så görs det skillnad på kränkningar och rasistiska påhopp. De utreder bara kränkningar som inte har med någons etnicitet, utseende, att göra. Som mörkhyad, eller en person med annan etnicitet än ”svensk”, så hamnar man automatisk mellan stolarna. De flesta händelser min dotter har varit med är mer eller mindre sammankopplade till båda delarna, säger Faith.

– Under tiden myndigheterna diskuterar vem som utreder vad får min dotter fortsätta att ta emot kränkningar.

Mamma Faith anmälde skolan i slutet av sommaren till bland annat Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen.

”Alla skolor ska också agera mot trakasserier när de uppstår... Det gäller även trakasserier som händer utanför skolan men som ändå har betydelse för det som händer i skolan, till exempel på vägen till och från skolan, på en skolutflykt eller i sociala medier”.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen, DO


”Uppmanat ta avstånd från min dotter”

I anmälan till Skolinspektionen ifrågasatte dessutom Faith deras beslut att inte pröva skolkompisarnas anmälan, eftersom hon anser att hennes dotter även utsatts för påhopp som inte har med hennes hudfärg att göra.

Ett exempel som Faith tar upp är när hennes dotter i början på juni blev anmäld till skolans trygghetsgrupp, efter att hon konfronterat en elev som kom till skolan med en Black lives matter-tröja en vecka efter att han kallat henne för n-ordet. Eleven ska ha upplevt situationen som hotfull.

Skolans rektor förklarar att anmälan mot Rebecka gjordes eftersom alla upplevda kränkningar på skolan, enligt rutin, ska anmälas. Skolan har även anmält flera av de incidenter i år som Rebecka har berättat om för Aftonbladet.

– Lärare har också uppmanat hennes vänner att ta avstånd från min dotter för att hon är så negativ, förmodligen på grund av att hon gått runt och mått dåligt och sett butter ut, säger Faith.

En kommentar som rektorn inte känner till ska ha sagts.

Ett systemfel

Skolinspektionen beslutade, efter Faiths anmälan, att lämna över ärendet till BEO, Barn - och elevombudet, som har begärt in ytterligare kompletteringar från Faith. Först efter det vet de om de går vidare och tar kontakt med skolans huvudman.

Faith menar att det är ett systemfel, att hon har anmält till flera myndigheter samt Stockholms stad utan att veta vem som ska försöka utreda det.

– Sverige är trots allt bundna till att tillgodose barnens bästa enligt Barnkonventionen. Det är dags för regeringen att se över hur en myndighetsutövning ska organiseras för att ingen ska behöva hamna i mellan stolarna och att skolan ska hållas ansvariga för att tillgodose att barn inte ska fara illa i skolan, säger Faith.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP): ”Forum för levande historia har exempelvis fått i uppdrag att utbilda om detta och samordna kunskapen.”.

Ministern: Förstår mamman

Den som utsätts för rasism i skolan ska enligt dagens lagstiftning vända sig till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Men senare i höst ska regeringens utredare lägga fram ett förslag om att Skolinspektionen i stället ska ha ansvar för att utreda allt som händer i skolan.

– Jag blir väldigt upprörd när jag hör om inte minst barn som bli utsatta för rasism för det här är en miljö där man ska känna sig trygg. Vi vet att det är många barn som inte gör det. Vi har verkligen ett jobb att göra, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

– Jag känner igen de här berättelserna och har förståelse för vad den här mamman beskriver. För ett barn och en förälder så är det svårt att förstå vem som ska hantera vad, att man kan uppleva att man bollas mellan myndigheterna och att de jobbar på två olika sätt. Vi har en utredning som är i gång nu som tittar på att alla delar som rör skolan ska flyttas till Skolinspektionen, för att få till ett bättre skydd för elever, säger Åsa Lindhagen. De ska komma med ett delbetänkande i december.

 

ANNONS EXTERN LÄNK

Glöm inte handla din julmat i god tid! Klicka hem restaurangmat i kassen här!

Mat.se

Publisert:

LÄS VIDARE

Elevernas vädjan till myndigheterna: ”Inga vuxna säger ifrån”

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning

Skolinspektionen

Stockholms stad

Barnkonventionen

Diskriminering

Mobbning

Sociala medier