Regeringen ska se över ungdomshem

Av:  TT

Socialminister Lena Hallengren (S). Arkivbild.
Socialminister Lena Hallengren (S). Arkivbild.

Regeringen ska se över de ungdomshem som Statens Institutionsstyrelse (Sis) driver.

Speciellt fokus riktas mot vården av unga flickor.

– Jag tror att det behövs förändring, säger socialminister Lena Hallengren (S).

På Sis särskilda ungdomshem sker tvångsvård av barn och unga med allvarliga psykosociala problem samt av de som dömts till sluten ungdomsvård.

Regeringen förbereder nu ett uppdrag till Statskontoret, som ska analysera huruvida Sis har de förutsättningar som krävs för att leva upp till sitt åtagande. Särskilt fokus ska läggas på flickor som är där av psykosociala problem. De utgör ungefär en tredjedel av de drygt 700 barn och unga som finns på Sis-hemmen.

– Det är sådana som kommunen, vården och psykiatrin inte kunnat hantera. Det har varit mycket fokus på unga killar som är dömda. Det talas om ett våldskapital som kryper ner i åldrarna. Men det finns en annan grupp som är ganska stor. De tjejer som tvångsvårdas är de kanske svåraste för personalen att kunna vårda, säger Hallengren.

Ett hem stängdes

Bakgrunden till uppdraget är rapporter om allvarliga missförhållanden på ett Sis-hem för flickor. Missförhållandena har uppmärksammats av P4 Göteborg och SVT:s Uppdrag Granskning. Det hemmet är tillfälligt stängt.

– Det är bra och viktigt att man har bestämt sig för att när man inte kommit till rätta med missförhållanden måste man stänga ner verksamheten. Då behöver man agera, säger Hallengren.

Regeringen ber också Statskontoret att se över hur Sis samverkar med socialtjänst och vården.

– Det är en kedja av andra aktörer som man tar över från och lämnar till.

Isolering stoppas inte

Flera barnrättsorganisationer har riktat hård kritik mot metoden med avskiljningar som sker på Sis-hem – när en person isoleras i ett rum – och har krävt ett förbud mot det.

Frågan är inte enkel, enligt Hallengren. Hon säger att det behövs tittas på varför antalet avskiljningar har ökat de senaste åren, men att det är en metod som behövs.

– Jag tror det är viktigt att man inte är naiv när det handlar om vilken problematik som flickorna och ungdomarna har. Ibland kan det vara nödvändigt. Man kan många gånger inte vårda dem tillsammans, till skillnad mot andra grupper.

Regeringen förbereder uppdraget och ska fatta ett beslut inom kort. Uppdraget ska avrapporteras i mars 2022.

– Det är dags att det kommer fokus på de flickor som är svårbehandlade. Också de har rätt att få en bra behandling, bra bemötande och förhoppningsvis bättre förutsättningar i livet, säger Lena Hallengren.

Rättad: I en tidigare version av texten förekom en felaktig uppgift om när ett Sis-hem stängdes.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN