”En del barn dör av återfall i cancern”

1 av 2 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
"Att förhindra återfallen i barncancer är en av de största utmaningarna inför framtiden", säger Kerstin Sollerbrant, forskningchef på Barncancerfonden
NYHETER

En del av dödsfallen i barncancer beror på att sjukdomen kommit tillbaka.

– Det är en av de stora utmaningarna vi har inför framtiden, att förhindra återfallen, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Ett barn av fem överlever inte sin cancer. En del av dem dör sedan de fått återfall i sjukdomen.

– När man får återfall beror det ofta på att cancern blivit resistent mot medicinerna, säger Kerstin Sollerbrant.

Cancern har då "överlistat" medicinerna och det finns ingen botande behandling.

Vid återfall har grundsjukdomen kommit tillbaka. Vid sekundär cancer har den spridit sig i kroppen.

Av dem som insjuknat i ALL, akut lymfatisk leukemi, drabbas ett av sex barn av återfall. Bland dem blir 65-70 procent friska.

Hjärtat tar stryk

Återfall kan bero på att man inte kan sätta in för höga doser cellgifter, eftersom de är så oerhört giftiga.

– Om barnet har fått maxdosen så kan man inte ge mer därför att biverkningarna blir så komplicerade. Hjärtat tar stryk, säger Kerstin Sollerbrant.

Men även behandlingarna, som strålning, kan ge cancer senare i livet.

– Eftersom barn har en lång förväntad livslängd så är det skillnad på att stråla en 10-åring och en 80-åring.

För mycket mediciner och behandlingar ökar risken för sena komplikationer – medan för lite ökar risken för återfall.

– Det är en balansgång, säger hon.

LÄS OCKSÅ:

Här är barnens egna berättelser om cancer – se Magnus Wennmans bildreportage ”Ljuspunkter”

Studie om återfall

Därför måste man hitta ett sätt att kunna mäta hur mycket cancerceller som finns kvar efter behandlingen.

En sådan studie, som syftar till att ta fram en ny metod för att hitta kvarvarande cancerceller, har därför beviljats anslag från Barncancerfonden i år.

Metoden behövs för att man ska kunna bedöma hur effektiv behandlingen är, hur stor återfallsrisken är och om ny behandling måste sättas in för att förhindra återfall hos barnet.

Studien rör AML, akut myeloisk leukemi, som har sämre prognos än andra cancertyper bland barn. Runt 60 procent av barnen med AML överlever.

ARTIKELN HANDLAR OM