Regeringen: Cementa får fortsätta bryta kalk

Publicerad 2021-11-18

Cementa kommer att tillfälligt få tillstånd att fortsätta bryta kalk i Slite.

– Den förmodade cementkrisen är inställd, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Regeringen har fattat beslut om att ge Cementa tillstånd att fortsätta bryta kalk i SliteGotland, det berättade miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) på en pressträff i dag.

– Dagens beslut innebär att de allvarliga samhällskonsekvenserna som skulle kunnat inträffa kan undvikas på kort sikt, säger Per Bolund (MP).

Beslutet rör ett fortsatt tillfälligt tillstånd som kan tas i anspråk omgående och gäller fram till nyårsafton 2022.

– Regeringen konstaterar att verksamheten innebär en omfattande omledning av grundvatten i ett område med känsliga grundvattenresurser, vilket onekligen leder till en påverkan. Tillståndet innebär att den nuvarande grundvattensituationen i allt väsentligt kommer att kvarstå, säger Per Bolund (MP).

Regeringen menar att de för att mildra situationen har ställt krav på att Cementa ska täta täktväggarna för att minska inläckaget av grundvatten.

Beslutet att ge Cementa fortsatt tillstånd görs nu trots att flera instanser, bland annat har lagrådet, haft invändningar mot beslutet.

– Med det kan man säga att den förmodade cementkrisen är inställd, säger Ibrahim Baylan på pressträffen (S).