"Angereds gräddhylla" inte längre utsatt

Av:  TT

Rannebergen i Göteborg plockas bort från polisens lista över utsatta områden. Kriminaliteten i området har tryckts tillbaka, enligt polisen – men fortsatt är det i stort sett tomt på affärer och verksamheter.

– Rannebergen har blivit ödemarker, säger Ellada Guliyeva som bor i området.

Förutom Klockaretorpet i Norrköping är Rannebergen det enda område som helt tas bort från listan över utsatta områden i polisens uppdaterade lägesbild för 2021. Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef i nordöstra Göteborg, tycker att utvecklingen i den lilla stadsdelen i Angered är väldigt positiv.

– Men det är ingen ”one man show”. Polisen har samverkat framför allt med Bostadsbolaget (det kommunala bostadsbolaget i området).

Polisen har jobbat ”gränssättande och relationsskapande” i området, säger han.

– Framför allt genom fotpatrullering och så kallad praktiserad rättvisa – att alltid uppträda korrekt som polis, de två metoderna skapar tillit och legitimitet och då ökar regelefterlevnaden.

Kriminella inlåsta

Därtill har flera tongivande kriminella låsts in, vilket får stor effekt i ett så litet område, säger han. Även ungdomsgäng som tidigare var framträdande har till stor del försvunnit, enligt Merlander.

– En del har säkert skärpt till sig och fått jobb, andra har lagförts, säger han.

– Sedan har ju Bostadsbolaget gjort sitt med trygghetsvärdar och situationell brottsprevention framför allt.

Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

Jonathan Sewger Kvist, distriktschef på Östra Göteborg på det kommunala Bostadsbolaget, säger att personalen har jobbat enligt den så kallade Gårdstensmodellen.

– Vi jobbar bland annat hårt med olovlig andrahandsuthyrning, bakom det kan det dölja sig kriminalitet och otrygghet.

Arbete kvar

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M), som är på plats i Rannebergen efter nyheten, är likt polisen nöjd med utvecklingen.

– Men vi har fortsatt ett stort arbete att göra, och vi kommer fortsätta det för att få bort de särskilt utsatta områdena i Göteborg till 2025.

Johan Fält (M), ordförande i Göteborgs socialnämnd Nordost, tycker att dagens nyhet utöver att synliggöra de reella förändringarna också är en symbolfråga för de boende.

– Vår önskan är ju att man ska vilja bo kvar här. Jag tycker att det här ger hopp att vi är på väg åt rätt håll, som dock framhåller att mycket arbete kvarstår.

Bland annat måste affärer och andra verksamheter etablera sig i området igen, menar han.

Angerds gräddylla

Frågan om nedstängda verksamheter återkommer vem man än pratar med i området. Rannebergen som när det stort klart under början av 1970-talet i folkmun gick under namnet ”Angereds gräddhylla”, inte minst tack vare det natursköna närområdet, har endast en pizzeria kvar att erbjuda de boende.

Det har, som förskoleläraren Ellada Guliyeva uttrycker det, blivit ”ödemarker”.

– De har tagit bort allt som fanns förut: simhallen, butiken, posten och gymmet som jag älskade att tränade på, och alla andra som bor här. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt att det inte finns något att erbjuda här, man måste åka till Angered eller någon annanstans för att göra något eller köpa någon liten grej.

Området är lugnt jämfört med andra, men hon känner sig orolig ibland, berättar hon.

– Det förekommer ju saker som inte är trevliga, så kan man säga. Det är många ungdomar som står där vid pizzerian och vissa vågar inte komma i närheten, säger hon innan hon skyndar vidare på väg till jobbet.

Miysaa Kirawan från Syrien som bott i Ranneberget i fyra år tillsammans med sina man Mohammed Mishame trivs dock jättebra.

– Det är lugnt och tryggt och naturen är underbar. Tidigare bodde vi på Hisingen, det var helt annorlunda, säger hon.

Tomheten katastrof

Runa Thyrén som bott i Angered i 53 år, och specifikt i Ranneberg de senaste 30, känner sig förvisso trygg på dagarna – men vet att andra inte gör det.

– Men jag tycker det är jättepositivt att de sagt så i dag (att området tas bort från polisens lista), säger hon.

Tillsammans med vännerna Anne-Lise Birkelund och Susanne Hätting driver hon Fixoteket Rannebergen på ideell basis, dit boenden kan komma och låna saker utan kostnad. Det behövs på grund av avsaknaden av affärer, som hon benämner som en katastrof.

– Men de kan inte komma överens, Göteborgslokaler och Bostadsbolaget, det är många som sätter sig emot. Så det saknar vi, absolut.

Publisert: