Hpv-vaccin skyddar även ovaccinerade

Av:  Petra Hedbom/TT

Precis som andra vaccin kan det mot humant papillomavirus ge flockimmunitet mot infektion. Amerikanska data visar på betryggande resultat.

Att vaccinering mot humant papillomvirus (hpv) ger effektivt skydd mot flera olika cancerformer är känt sedan tidigare. Men en stor amerikansk genomgång som publiceras i tidskriften Annals of Internal Medicine visar att det också verkar skydda andra i befolkningen.

I studien har forskare analyserat data tolv år efter det att vaccinationsprogrammet infördes i landet. Enligt den har förekomsten av de fyra virustyper som vaccin skyddar mot minskat med 90 procent bland vaccinerade sexuellt aktiva kvinnor mellan 14 och 24 år. Men infektionerna minskade även med 85 procent bland de icke-vaccinerade kvinnorna i samma åldersgrupp.

— Det här är fina resultat som motsvarar de förväntningar vi har efter det att vaccinationsprogram införs. Att det blir en flockimmunitet är viktigt och ger stöd åt de program som finns för att utrota sjukdomar som hpv ger upphov till, säger Jiayao Lei, forskare inom medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

På sikt är det en minskning av sjukdom, framför allt cancersjukdom, som är målet med att vaccinera mot hpv. Men eftersom det tar många år innan detta syns tydligt i statistiken är frånvaron av virusinfektion ett mått som ger en bild av läget.

Ökar risken

Infektion med hpv, som är sexuellt överförbart, är kopplat till bland annat könsvårtor och sex olika cancertyper. Den mest kända är livmoderhalscancer där kvinnor kallas till screening för att kunna upptäcka eventuell cancer eller förstadium till det. Men hpv ökar också risken för cancer i svalg och mun där det i dag inte finns några effektiva sätt att upptäcka sjukdomen tidigt.

I en tidigare studie från Karolinska institutet såg man att förekomsten av könsvårtor minskade hos pojkar sex år efter det att vi började vaccinera flickor mot hpv i Sverige.

— Det var alltså innan pojkar vaccinerades och är också ett tecken på flockimmunitet, säger hon.

I Sverige är vaccinationstäckningen för hpv hög, över 80 procent. I en studie som Jiayao Lei ledde har man kunnat se en minskning av antalet fall av livmoderhalscancer. Skyddet mot cancer är omkring 88 procent för de som vaccineras före 17 års ålder.

Mer effektivt

— Den amerikanska studien är väldigt intressant eftersom den har följt utvecklingen under lång tid. Det svenska programmet är ännu mer effektivt tack vare att vi vaccinerar i skolan och kostnadsfritt. Vi kan förvänta oss ännu bättre effekt än den man ser i USA, säger Jiayao Lei.

Uppgifter om vaccinationstäckning och förekomst av hpv-infektion samlades in via en nationell undersökning NHANES. Uppgifter som vilka som fått vaccination kom via svar från unga eller deras vårdnadshavare. Författarna bakom studien lyfter detta som en svaghet eftersom det båda kan ha lett till en över- och en underrapportering om antalet som hade vaccinerats.

Publisert:

Ämnen i artikeln