Skräckrapport för klimatet – når 1,5 grader inom 20 år

Den pågående klimatförändringen har observerats över hela världen, den är snabb och den intensifieras. Det konstaterar FN:s klimatpanel IPCC i en ny rapport.

Redan inom 20 år kommer den globala medeltemperaturen att nå eller ha passerat 1,5 graders uppvärmning.

– Den här rapporten måste innebära dödsstöten för kol och fossila bränslen innan de förstör vår planet, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

Rapporten, som redogör för det aktuella kunskapsläget, visar att många av de förändringar som kan observeras i dag är utan motstycke på hundratusentals år. Vissa förändringar är oåterkalleliga, såsom höjda havsnivåer.

Rapporten godkändes i fredags av 195 länders regeringar inom IPCC. Den senaste rapporten av samma slag, AR5, kom 2014. I den nya rapporten framkommer nya uppskattningar av vad som händer när vi överträder den globala uppvärmningen med 1,5 grad de kommande decennierna.

Rapporten visar att utsläpp av växthusgaser till följd av mänsklig aktivitet står för ungefär 1,1 grader av uppvärmningen från slutet på 1800-talet. Den visar också att i genomsnitt kommer den globala medeltemperaturen de kommande 20 åren nå eller överträda 1,5 graders uppvärmning, utan omedelbara tillika kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Arktis och Svalbard hör till de områden i världen som drabbats hårdast av klimatförändringarna. Arkivbild.
Arktis och Svalbard hör till de områden i världen som drabbats hårdast av klimatförändringarna. Arkivbild.

Ökning överallt

”Vi har nu en mycket bättre bild av klimatet i det förflutna, i nutid och i framtiden, vilket är avgörande för att förstå vart vi är på väg och vad som kan göras och hur vi kan förbereda oss” säger Panmao Zhai, en av ordförandena i IPCC:s arbetsgrupp, i ett pressmeddelande.

De kommande decennierna kommer klimatförändringarna att öka i samtliga regioner. Vid 1,5 grader varmare uppstår ökade värmerekord, längre värmesäsonger och kortare köldsäsonger. Vid 2 graders global uppvärmning kommer den extrema hettan oftare att nå kritiska trösklar för jordbruk och hälsa.

Många klimatförändringar, som är en direkt följd av uppvärmningen, yttrar sig ofta väldigt olika i olika regioner. På Arktis är till exempel uppvärmningen dubbelt så hög som det globala genomsnittet.

Enligt FN:s generalsekreterare Antonio Guterres borde den nya rapporten innebära ”dödsstöten” för användningen av fossila bränslen, säger han i ett uttalande.

”Ljudet från alarmklockorna är bedövande och bevisen obestridliga. Växthusgaserna kväver vår planet och utsätter miljarder människor för omedelbar fara”, säger han.

Fler översvämningar

Klimatförändringar intensifierar vattnets cykel från hav till regn. Detta leder till mer intensiva skyfall, flodströmmar och även till mer torka i många regioner. Regnmönstren påverkas, vilket gör att på höga nivåer riskerar nederbörden att öka medan på delar av den subtropiska arealen riskerar den att minska.

Kusterna kommer att se fortsatt höga havsnivåer genom det kommande århundradet som leder till fler översvämningar. Extrema vattenhändelser, som tidigare skett vart hundrade år, kommer nu att ske varje år i slutet av det här århundradet.

Vidare uppvärmning kommer att förstärka upptiningen av permafrosten och ge oss mindre snö på vintrarna, glaciärer och Arktis isar kommer att smälta.

Förändringar i haven såsom uppvärmning, marina värmeböljor, försurning av hav och sjöar och lägre syrehalt har tydliga kopplingar till människans inverkan på naturen. De här effekterna får följder för både havets ekosystem och människor som är beroende av dem.

Publisert:

LÄS VIDARE