Nato

Källor: USA och Storbritannien utlovar militär närvaro före Nato-beslut

Av: 

John Granlund

Olof Svensson

NYHETER

Sverige har fått konkreta löften från Storbritannien och USA om skydd under en ansökningsprocess till Nato, uppger flera källor med insyn i Regeringskansliets arbete.

Det handlar om ökad militär närvaro, fördjupade militära övningar och ”starkt politiskt” stöd från Nato-länder.

– Uttalanden om att Sverige inte kommer att skyddas eller få stöd under en eventuell ansökningsprocess spelar Ryssland i händerna, säger en regeringskälla.

John Granlund & Olof Svensson

Frågan om säkerhetsgarantier innan ett eventuellt Nato-medlemskap är ratificerat av alla Nato-allierade har varit högaktuell senaste veckorna.

Aftonbladet kunde i fredags berätta att diskussioner förts med Storbritannien, samtidigt uppger Dagens Nyheter att Sverige inte har några säkerhetsgarantier förrän en Nato-ansökan är godkänd.

En källa säger till tidningen att statssekreteraren på USA:s försvarsdepartement ”gjorde klart att amerikanska säkerhetsgarantier inte gäller under ansökningsprocessen, utan de gäller först vid fullt medlemskap”.

Detta tillbakavisas av Aftonbladets källor med insyn i samtalen.

Kraftig förstärkning av vår säkerhet

Aftonbladet har pratat med flera källor med djup insyn i förberedelsearbetet inför en eventuell Nato-ansökan och bilden som framträder är att Sverige på inget sätt skulle stå ensamt innan en eventuell ansökan godkänts.

– Regeringen har fått information från bland annat USA och Storbritannien om hur skyddet och stödet under en eventuell ansökningsprocess kan se ut, säger en regeringskälla.

Källan uppger att man i regeringskansliet gör samma analys som den tidigare ambassadören Krister Bringéus gett uttryck för, att Sverige i praktiken kommer att hanteras som en fullvärdig Nato-medlem redan en kort tid efter en intresseanmälan.

Sverige har fått konkreta löften från Storbritannien och USA om skydd under en ansökningsprocess till Nato, uppger flera källor för Aftonbladet.

En annan källa med insyn pekar på att Nato-länder som USA enligt försvarsalliansens regler, artikel 8 i Washington-fördraget, är förhindrade att uttala några formella skyddsgarantier till icke-medlemmar.

– Man får göra skillnad på försvarsgarantier och säkerhetsfrämjande åtgärder. Garantierna, det får man ju när ratifikationsprocessen är klar i slutet av året. Men de facto är det en kraftig förstärkning av vår säkerhet redan från att vi väl har bestämt oss i Sverige, säger källan.

Uttalade säkerhetslöften från flera länder

Två källor med insyn lyfter fram att det finns uttalade säkerhetslöften från flera länder, och man lyfter särskilt fram löften om ökad militär marin närvaro från Storbritannien.

– Det handlar om starkt politiskt stöd från Nato-länderna, fördjupad övningsverksamhet, ökad Nato-närvaro i Östersjöområdet, fördjupat underrättelsesamarbete och expertstöd för att identifiera och motverka hybridhot, cyberhot och konventionella hot, säger en regeringskälla.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.

En annan källa med insyn bekräftar bilden och uppger att det finns löften om konkreta ”säkerhetsfrämjande åtgärder” och fler kvalificerade övningar – och att den mest riskabla tiden ur säkerhetssynpunkt är nu innan ett beslut är fattat.

– I den mån det finns en påverkbar situation för Ryssland så är det nog egentligen nu fram till att vi lämnar in ansökan. Det är deras ”window of opportunity”, säger en källa med insyn.

Försvagar tröskelhöjande signaler

En regeringskälla uppger att det funnits en irritation i regeringskansliet över uppgifter i artiklar från DN och Expressen där Sverige och Finland pekas ut för att sakna garanti om skydd under en ansökningsprocess. Detta eftersom det riskerar att bidra till splittring och osäkerhet i ett känsligt läge, enligt källan.

– Försvarsmaktens ledningsstab och Försvarsdepartementet har bekräftat att detta försvagar de tröskelhöjande svenska säkerhetspolitiska signalerna, säger regeringskällan.

Enligt Aftonbladets källor med insyn i arbetet med förberedelserna planeras i regeringskansliet för att en ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato ska kunna skickas in under vecka 20 i maj, samtidigt som Finland.

John Granlund & Olof Svensson

ANNONS

De nya Muminmuggarna ABC finns nu att förhandsboka hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Nato

LÄS VIDARE

Källor: Sverige diskuterar garantier med Storbritannien

ÄMNEN I ARTIKELN

Nato

Storbritannien