Moderaterna slår tillbaka: Det är Centern som trumpifierar

Publicerad 2022-06-14

Centerpartiet anklagade Moderaterna för trumpifiering efter att budgetförslaget strandade.

Nu slår M tillbaka:

– Det är Centern som ägnar sig åt trumpifiering, säger M:s partisekreterare Gunnar Strömmer.

Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Martin Ådahl.

Pensionsuppgörelsen presenterades av regeringen i går efter att man till slut kommit överens med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

Beskedet var avgörande inför den kommande vårändringsbudgeten eftersom Centern också lovade att stödja denna i utbyte mot pensionsuppgörelsen.

Uppgörelsen blockerades dock kort därefter i finansutskottet av högeroppositionen som har majoritet i det aktuella utskottet.

”Det är desperat”

Beskedet möttes av bistra toner från Centerpartiet som menar att högeroppositionen blockerar en demokratisk process när förslaget hindras från att bli prövat i riksdagen.

”Det är omöjligt att inte dra paralleller mellan trumpifieringen av republikanerna i USA och det som händer i Sverige just nu”, skrev C:s ekonomiskpolitiske talesperson Martin Ådahl på Twitter.

Utspelet väcker ilska hos Moderaterna där partisekreteraren Gunnar Strömmer hävdar att det är Centerpartiet som ägnar sig åt trumpifiering:

– Jag tycker att det är desperat. Och det är väl uppenbart att det sakligt sett förhåller sig på precis motsatt sätt. Det är den som vill sätta sig över de demokratiskt beslutade reglerna som gäller i riksdagen som ägnar sig åt trumpifiering. Inte de som vill följa den lagstiftning som finns, säger Gunnar Strömmer. 

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer.

Moderaterna förklarar blockaden i finansutskottet - och sin kritik - med två argument:

Det finns inte ekonomisk täckning i förslaget för att bekosta pensionsreformen, vilket formellt är orsaken som väger tyngst, enligt M.

Uppgörelsen lades fram alldeles för sent.

”Oerhört stressade”

Gunnar Strömmer säger att de två punkterna är demokratiska spelregler i riksdagen som inte går att tumma på.

– Centerpartiet har varit oerhört stressade under lång tid över det vägval som till slut blev oundvikligen ofrånkomligt. Och under påverkan av den stressen har man glömt bort hur spelreglerna i riksdagen ser ut. Och när de här spelreglerna och den här praxisen  som de själva brukar tala sig så varma för sätter gränser för deras eget agerande så höjer de rösten och avfärdar den här typen av grundläggande regler som ovidkommande.

Vad säger du om kritiken att ni letat upp en formalitet för att stoppa ett förslag ni är emot från prövning i riksdagen?

– Letat och letat, för det första så lades det här på riksdagens bord först när utskottet inleddes. Sedan säger riksdagens opolitiska tjänstemän att det här förslaget är av det slaget att man inte får ta upp och behandla det förslaget och då måste vi ju följa de rekommendationerna precis vi gör i alla andra ärenden som behandlas i Sveriges riksdag.

Hade ni accepterat det här förslaget om det lagts fram tidigare?

– Ja, alltså, inte i sak. Vi har en annan uppfattning i sakfrågan. Vi kommer ju rösta på vårt eget förslag men det här har inte handlat om att det här förslaget inte får tas upp till behandling för att vi har en annan uppfattning i sakfrågan, det är ju känt sen länge. Problemet var att ärendet var i ett sådant skick att det inte får prövas i riksdagen.

Det här är en uppgörelse mellan S, C, V och MP, varför vänder ni er främst mot C i er kritik?

– Av Morgan Johansson förväntar man sig inte mer, han har under lång tid visat att han har påfallande svaga instinkter när det gäller att vårda den demokratiska kulturen i det offentliga samtalet. Men vi har alltid kunnat lita på Centerpartiet i de här frågorna och nu har de under det senaste dygnet dragits med i en retorik som är orimlig både när man ser till sakfrågan och själva behandlingen av ärendet, säger Gunnar Strömmer.

Aftonbladet har sökt Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Martin Ådahl som företrätt C i förhandlingarna.