Kraftig minskning av flyg från Malmö

Peter Phillips/Swedavia
Peter Phillips/Swedavia

Allt färre flyger till och från Malmö Airport.

Förra året minskade antalet passagerare med åtta procent.

– Det är tack vare kapacitetsneddragningen och miljödebatten, det är jag helt övertygad om, säger Peter Weinhandl, flygplatschef, om den stora minskningen av inrikespassagerare.

En sammanställning från News Öresund visar att inrikesflyget minskar i samtliga nordiska länder, men i synnerhet i Danmark och Sverige. Utvecklingen är som allra tydligast på Malmö Airport.

2019 hade Malmö Airport knappt två miljoner passagerare, vilken är en åttaprocentig minskning jämfört med föregående år.

– Vi följer trenden lite grann. Det stora tappet för vår del är på inrikesresandet. Utrikesresandet har också minskat men sista kvartalet har det varit månader där vi till och med ökat där, så det har varit lite upp och ner. Minskningen har inte alls varit så stor som på inrikestrafiken, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport, till Aftonbladet.

Inrikes minskade med tio procent

Det handlar ändå om en sammanlagd minskning på åtta procent. Vad är det som gjort att det minskat så kraftigt?

– Det finns många faktorer. Dels har man märkt att trafiken gått ner när man minskat på kapaciteten från flygbolagen. Sen vet jag inte om det är långsiktiga effekter av flygskatten. Jag tror även att den här miljödebatten, det som vissa kallar flygskam, har betytt en hel del. Sen vet jag inte om det är en liten konjunkturavmattning, säger Weinhandl.

Passagerarna på utrikesflygen minskade med fem procent och uppgick förra året till strax över 900 000 stycken. Den stora minskningen har dock skett bland inrikespassagerarna. Trots att mer än en miljon passagerare flög inrikes till eller från Malmö Airport i fjol var det en minskning med tio procent från 2018.

”Kapacitetsneddragningen och miljödebatten”

Flygplatschefen betonar att han tror att det är kombinationen av kapacitetsneddragning, flygskatten och miljödebatten som är den främsta faktorn till den totala minskningen. De är även nyckelfaktorer till att inrikesflygningen minskat så pass mycket mer än utrikesflygningen.

– Det är tack vare kapacitetsneddragningen och miljödebatten, det är jag helt övertygad om. Man ser att de som framför allt tappat stort inrikes är Landvetter, Malmö och även Stockholm. Det är de stora städerna. Jag tror att en del inte reser till möten utan har de under andra former eller så byter man till andra färdmedel som bil eller tåg, säger Weinhandl och fortsätter:

– Tittar man till exempelvis på en stad som Luleå så har de en mycket mindre minskning. Där finns väl inget alternativ, men för en del kanske tågresande på fyra-fem timmar är ett alternativ till flyget.

Kan fortsätta minska

Han lyfter fram att Malmö Airport under flera års tid ökat, vilket gör att när minskningen väl kommer så är den också rejäl. Att det även fortsättningsvis kommer bli färre och färre resenärer vid Malmö Airport tror han dock inte.

– Av det vi ser är jag övertygad om att utrikesflygen inte kommer minska. De kommer säkert öka efterhand. Vi har nya destinationer nu och för första gången har chartertrafiken vänt och ökat igen, efter en nedgång i flera år.

– Däremot är det svårt att sia om inrikestrafiken. Jag tror nog att det kan påverka om vi får en liten konjunkturavmattning. Då tror jag nog att det kan fortsätta minska, men inte i den omfattning det gjort hittills.

Publisert:

LÄS VIDARE