Scoutkår kritisk mot jätteläger – ”Så här ska det inte gå till”

Av: Maria-Elena Zelaya

Publicerad:

NYHETER

Två unga killar får inte följa med till världsscoutlägret Jamboree för att lägret inte kan garantera deras säkerhet.

Men enligt scoutkåren killarna tillhör har besluten från Scouterna fattats utan deras vetskap.

– De vill ju inte prata med oss, någonting är ju fel, säger Christina Ljosåk, kårordförande för Roslags Näsby scoutkår.

Som Aftonbladet tidigare har berättat, beslutade Scouterna för några veckor sedan att Mio Crona, 17, inte får följa med till scoutlägret Jamboree. Anledningen är att styrelsen gjort bedömningen att lägret inte kan garantera hans säkerhet.

Ytterligare en ung kille har fått liknande besked enligt scoutkåren Roslags Näsby scoutkår där de båda killarna ingår. Anledningen ska i båda fallen vara psykisk ohälsa.

– Så som jag uppfattat det säger den svenska kontingenten att de har psykisk ohälsa och inte kan följa med på grund av säkerhetsskäl, säger Christina Ljosåk, kårordförande för Roslags Näsby scoutkår.

Hon ställer sig kritisk till att Scouternas styrelse tagit beslutet utan att informera scoutkåren killarna tillhör och tycker att kommunikationen generellt varit bristande. Enligt henne står kåren bakom killarna och förstår inte vad beslutet baserats på.

– Uppstår en sådan här konflikt eller något liknande då är ett typiskt scoutsätt att lösa det att alla samlas. Det är en gemenskap, en demokrati och det är jätteviktigt att alla röster blir hörda. Det är så märkligt att den här gången så är det tre kvinnor på toppen som bestämt, oavsett vad vi säger. Det tycker jag är märkligt. Någonting är ju fel, det här är inte ett vanligt tillvägagångssätt för oss som scouter, absolut inte, säger hon.

Inte rutin

Men enligt Scouterna är det inte rutin att de lokala scoutkårerna blir informerade när en scout nekas följa med på nationella eller internationella evenemang och därför inte är något konstigt.

– Vi har jättegärna en dialog med scoutkåren om olika typer av saker som rör scouting. Vi har inga möten med scoutkåren om enskilda deltagare i våra evenemang, säger Peter Gustafsson, servicechef på Scouterna.

Inom kort ska Roslags Näsby scoutkår hålla ett möte sinsemellan för att diskutera hur de ska hantera liknande fall i framtiden, enligt dem har de försökt få till ett möte även med Scouterna men de ska inte ha velat ställa upp. Något Peter Gustafsson inte känner igen.

– Jag har inte tolkat det som att de har velat ha en generell diskussion, där behöver de i så fall vara tydligare och i den generella diskussionen är det i så fall viktigt att vi släpper de enskilda fallen. Men det är ingen dialog vi vill ha via media utan då pratar vi direkt med scoutkåren, säger han.

1 av 5 | Foto: PRIVAT
Christina Ljosåk, kårordförande Roslags Näsby scoutkår.

”Väldigt märkligt”

Enligt Scouterna nekas inte killarna på grund av deras diagnoser utan säger att det handlar om psykisk ohälsa och att de inte upplever att de kan garantera deras säkerhet. Även om bland annat förslag som att föräldrar följer med lagts fram. Det tycker scoutkåren är konstigt då de anser sig vara vana vid olika diagnoser och funktionsvariationer.

– Vi har ju barn med grav adhd, asperger och alla möjliga diagnoser, vi har ju inte haft problem tidigare. I vår kår är ju alla välkomna, sen anpassar man ju efter barnet om det finns säkerhetsrisk. I det här fallet är det två helt välfungerande pojkar som bara varit väldigt tydliga, ärliga och öppna om sina bekymmer. Vi tycker det är väldigt märkligt, säger Christina Ljosåk.

Scouterna kommer däremot inte att ändra beslutet och säger att det är få unga som nekats av över tusen sökande.

– Beslutet togs för flera månader sedan och resan sker om några veckor nu. Processen är alldeles för långt gången för att backa nu. Det är 1500 scouter som åker på den här världsjamboreen i sommar, det är det största arrangemanget i år för unga personer som åker utomlands tillsammans i grupp, säger Peter Gustafsson.

Men scoutkåren kommer inte att ge upp försöken.

– Alla i kåren är med på att vi står bakom dem här pojkarna. Nu ska vi samlas och diskutera vad nästa steg ska vara. För helst av allt vill vi att pojkarna ska få följa med. Att anpassa verksamheten, det gör vi hela tiden.

Publicerad:

LÄS VIDARE