Preem

Preembygge i Lysekil kan bli Sveriges största utsläppare

Av: 

Nivette Dawod

NYHETER

Företaget Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil.

Det skulle göra drivmedelsjätten till Sveriges största utsläppare av klimatpåverkande gaser.

Därför har Naturskyddsföreningen och flera individer överklagat byggplanerna till Mark- och miljööverdomstolen, som snart beslutar om de ska pröva fallet.

Drivmedelsjätten Preem skulle med sina utbyggnadsplaner i Lysekil bli Sveriges största utsläppare av klimatpåverkande gaser.

Något som skapat stora protester.

– Vi befinner oss i en klimatkris. Att i det läget etablera den här typen av verksamhet, som kommer att försvåra möjligheten att nå våra klimatmål i Sverige, det är inget annat än galenskap. Preem kommer att bli den största enskilda utsläppskällan i Sverige om den här verksamheten får tillstånd. Det är fundamentalt fel, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, som är en av miljöorganisationerna som överklagat miljötillståndet som Preem har sökt.

Det hela handlar om att Preem vill bygga ut en ny anläggning där man ska omvandla 2,5 miljoner ton tjockolja per år till bensin och diesel med lägre svavelhalt. Det skulle kosta omkring 15 miljarder kronor, och öka företagets utsläpp av växthusgaser från 1,7 miljoner ton till 3,4 ton per år.

Sex gånger mer än inrikesflyget

Omvandlat i procent skulle det motsvara 17 procent av dagens totala utsläpp från all industri i Sverige – mer än sex gånger vad inrikesflyget släpper ut årligen, enligt SVT.

I november förra året fick Preemraff, som verksamheten i Lysekil heter, tillstånd av Mark- och miljödomstolen att utöka sin drift. Men Naturskyddsföreningen och ett stort antal individer överklagade tillståndet till Mark- och miljööverdomstolen som just nu tittar på ärendet. De kommer att lämna beslut om ifall de ska pröva frågan om en vecka, den 17 juni.

Preemraff vid Brofjorden i Lysekil.

Preems hållbarhetschef Malin Hallin svarar via mejl på Aftonbladets frågor. Hon säger att minskad miljöpåverkan är en viktig fråga för företaget.

Konflikt mellan jobb och miljö

– I över 20 år har Preem arbetat hårt med att minska miljöpåverkan. Som exempel släpper Preems raffinaderier ut 17 procent mindre koldioxid än jämförbara anläggningar i Europa. Men vi är inte nöjda. Därför satsar vi hårt på att öka produktionen av förnybara drivmedel, som kommer att minska utsläppen mångdubbelt mer än de lokala utsläppen vid raffinaderierna.

Malin Hallin säger också att Preem inte ser överklaganden av miljötillståndet som ett problem, utan som en naturlig del av tillståndsprocessen.

Flera medier har beskrivit situationen i Lysekil som en konflikt, där nya jobb ställs mot närmiljön. Malin Hallin håller inte med:

– Vi ser inte utbyggnaden som en konflikt mellan dessa intressen. Vi har fått klartecken från ansvariga myndigheter att vår utbyggnad inte kommer att ha negativ inverkan på närmiljön. Det har även klarlagts i ett stort antal studier som genomförts inför att miljöansökan skickades in.

Enligt Preem gör företaget så mycket man kan för att minska utsläppen, bland annat genom att öka produktionen av förnybara drivmedel, genom så kallad CCS-teknik (se faktaruta).

Lagen kan ändras

Frågan om Preemraffs utbyggnad har också blivit en diskussion om miljölagstiftningen i Sverige.

Mark- och miljööverdomstolen nämligen kommer inte att ta ställning till eventuella ökade koldioxidutsläpp som anläggningen skulle orsaka, eftersom utsläppsfrågan hanteras inom EU:s utsläppsrätter.

Det har fått klimat- och miljöministern Isabella Lövin (MP) att fundera över om lagen behöver ändras, så att Sverige kan nå sitt mål om att vara fossilfritt till 2045.

– En domstol ska kunna pröva utifrån ett klimatperspektiv och att vi ska kunna nå klimatmålet, har hon sagt till P4 Väst.

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Preem

Lysekil

Fossila bränslen

Miljöfrågor

Klimat & miljö

Mark- och miljööverdomstolen

Naturskyddsföreningen