”Vi har en väldigt bra äldreomsorg”

Humana om kritiken från Clara, 26: Fungerar utmärkt

Undersköterskan Clara Karlsson, 26, kritiserar äldreomsorgen för att vara kraftigt underbemannad.

– Så där illa tycker inte jag att det ser ut, men det kan skilja sig mycket mellan olika verksamheter, säger Anders Broberg, affärsområdeschef inom Humana.

Undersköterskan Clara Karlssons senaste anställning var på ett av de 16 äldreboenden som drivs av vårdkoncernen Humana.

Hon sade nyligen upp sig sedan Humana beslutat att minska nattbemanningen på boendet från fyra till tre undersköterskor på sex avdelningar med 54 boende.

Clara Karlsson slutade som undersköterska på grund av den tunga arbetsbelastningen.
Clara Karlsson slutade som undersköterska på grund av den tunga arbetsbelastningen.

Anders Broberg, affärsområdeschef för äldreomsorgen, har tagit del av den kritik som Clara Karlsson riktar mot äldreomsorgen i stort.

– Det är ledsam läsning, jag delar inte den bilden. Jag tycker att vi har en väldigt bra äldreomsorg i Sverige, säger Anders Broberg.

Har inte pressen på personalen i äldreomsorgen ökat i Sverige, menar du?

– Man måste se helheten. Ur vissa aspekter har det blivit mindre att göra, säger Anders Broberg och nämner digitaliseringen och hjälpredskap som patientlyft som exempel på effektiviseringar och förbättringar inom äldreomsorgen.

”God bemanning”

Varför minskade ni nattbemanningen på ett av era äldreboenden?

– För att standardisera utifrån vårdtyngd. Vi har fullgod bemanning om vi har en person per våningsplan på nätterna. Vi har det på de flesta av våra boenden och vi tycker att det fungerar alldeles utmärkt.

Nattpersonalen anser att det är för lite personal på det aktuella boendet, som har en stor andel demenssjuka.

– Vi bedömer att vi kan hålla en bra nivå, svara på larm och ha en bra tillsyn. Vi tycker att vi har väldigt bra koll på vilken bemanning som vi kan stå för och som vi tycker är vettig och rimlig. Sedan är det klart att den kan variera över tid, att den behöver förstärkas, självklart.

Anders Broberg, är affärsområdeschef för äldreomsorgen på Humana. Han håller inte med kritiken som Clara Karlsson, 26, riktar mot äldrevården. ”Det är ledsam läsning, jag delar inte den bilden. Jag tycker att vi har en väldigt bra äldreomsorg i Sverige”, säger han.
Anders Broberg, är affärsområdeschef för äldreomsorgen på Humana. Han håller inte med kritiken som Clara Karlsson, 26, riktar mot äldrevården. ”Det är ledsam läsning, jag delar inte den bilden. Jag tycker att vi har en väldigt bra äldreomsorg i Sverige”, säger han.

På nätterna finns inga marginaler. Hur parerar ni det?

– Det är ju alltid en bedömning. I bland kan vi ha flera extravak inne både på dagen och natten om det exempelvis är vinterkräksjukan.

Det har blivit allt svårare att rekrytera utbildad personal till äldreomsorgen. Ett skäl är arbetsmiljön. Hur hanterar ni det hos er?

– Det är ju ett av de nationella ämnen som alla har på sin priolista, men vi har inga problem med att rekrytera undersköterskor, inte hos oss. Men vi vet att det generellt är brist på undersköterskor som gått undersköterskeutbildning och omvårdnadsprogrammet.

”Vill ligga på hög nivå”

Anders Broberg uppger att äldreboendet där Clara Karlsson arbetade hade 100 procents kundnöjdhet i Socialstyrelsens senaste mätning.

Varför lyssnar ni inte på personalen när de upplever att de inte hinner med på ett bra sätt?

– Vi jobbar systematiskt och strukturerat med arbetsmiljöfrågorna och gör riskbedömningar vad gäller de boende.

Ligger det ingenting i det det Clara Karlsson uppger – att personalens arbetsbelastning är för hög?

– Finns det något bolag där alla tycker det är bra och toppen, nej, det finns alltid de som är missnöjda. Vår bedömning är att vi kan hålla en hög nivå, vi vill inte ligga på minimum utan på en hög nivå, säger Anders Broberg.

Intervjun gjordes före coronapandemin.

Anders Broberg, affärsområdeschef för äldreomsorgen inom Humana.
Anders Broberg, affärsområdeschef för äldreomsorgen inom Humana.
Publisert:

LÄS VIDARE