Kritiserad hyrläkare mister legitimation

Arkivbild.
Arkivbild.

En patient som drabbats av bölder i ansiktet ordinerades konserveringsmedel.

Läkaren har också felbehandlat stroke, diabetes och cancer.

Hsan pekar på allvarliga risker för patienters liv och hälsa och återkallar nu hans legitimation.

Läkaren utbildades i Danmark och har varit legitimerad i nio år. Han har via bemanningsföretag jobbat både i nordvästra och nordöstra delen av Skåne.

”Påtagligt ointresse”

Enligt Inspektionen för vård och omsorg Ivo har läkaren i flera år uppvisat så många återkommande brister i yrkesutövningen att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Hsan bedömer det som grov oskicklighet, rapporterar nyhetsbyrån Sirén.

Nu återkallas hans legitimation. Dessutom underrättas berörda myndigheter inom hela EES-området och i Schweiz om beslutet.

Enligt Ivo:s utredning har läkaren visat "påtagligt ointresse att försöka ta reda på orsaken till patientens besvär".

Många klagomål

Läkaren har fått en lång rad graverande klagomål, de första redan från 2012.

Ett vårdbolag i Skåne, där läkaren arbetade, granskade för några år sedan ett 50-tal av de patientfall som han hanterat under en sommarmånad. Av dessa ansågs 29 patienter behöva en förnyad bedömning.

Utöver den granskningen har även Ivo gått igenom en rad fall.

Patienters liv och hälsa har i vissa fall allvarligt äventyrats, bland annat då läkaren saknar kunskap om akut omhändertagande av diabetes.

Stroke och cancer

En patient som sökte hjälp på vårdcentral, på grund av synbortfall skickades hem av den aktuelle läkaren med enbart oprioriterad remiss till ögonmottagning. Några timmar senare tvingades samma patienten söka vård akut på lasarettet och fick då diagnosen stroke.

Läkaren har heller inte följt riktlinjerna för utredning av prostatacancer.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har tidigare kritiserat läkaren, till exempel 2016 för att för att ha förskrivit konserveringsmedel för behandling av en patients bölder i ansiktet.

Försvann

Läkaren har sammantaget fått en lång rad graverande anmärkningar. Bland de första finns klagomål som gjorde gällande att han skrivit ut narkotikaklassade läkemedel till missbrukare år 2012. Det ärendet avslutades efter journalgranskning och inga åtgärder vidtogs.

Ivo kallade mannen till ett utredande möte i februari förra året. Läkaren uteblev utan någon förklaring och har inte hörts av.

Förutom Skåne har läkaren också arbetat hyrläkare på Gotland, i Kalmar län och på Västkusten.

Publisert: