Så ska Gränby bli tryggare och slippa bli utsatt område

På torsdagens samlades representanter från bland annat polisen och kommunen för att berätta om den nya satsningen.
På torsdagens samlades representanter från bland annat polisen och kommunen för att berätta om den nya satsningen.

På torsdagen presenterade Uppsala kommun sin nya handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet.

– Vi har sett en oroväckande utveckling i Gränby den senaste tiden och då måste vi agera, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala riskerar att få minst ett till utsatt område efter Gottsunda. Det menar polisen som i deras bedömning visar att både Gränby och Kvarngärdet är i riskzonen för att bedömas som särskilt utsatt.

– Vi har sett en oroväckande utveckling i Gränby den senaste tiden och då måste vi agera. Gränbyborna ska känna sig trygga i sitt bostadsområde. Inget annat duger, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Då ska handlingsplanen spikas

På torsdagen presenterade Uppsala kommun förslaget till handlingsplan som ska få boende i Gränby och Kvarngärdet att känna sig tryggare, och den negativa utvecklingen att brytas. Tanken är att planen ska beslutas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars.

– Om vi ska lyckas behöver vi jobba på många fronter samtidigt. Det handlar om allt ifrån att asfaltera vissa gator och rusta upp otrygga miljöer till fler poliser i området, säger Erik Pelling (S).

Bland åtgärderna finns bland annat ett skolprogram i Gränby, regelbundna trygghetsvandringar, klottersanering, kameraövervakning och ökad polisiär närvaro.

Lisa Sannervik, kommunpolis, tycker att kommunens förslag på satsningar är bra.

- Som kommunpolis är jag positiv till att samarbetet mellan olika aktörer i området stärks. Handlingsplanen är både bred och konkret. Den föreslår bland annat fokus på brottsförebyggande arbete och införande av bevakningskameror som vi kommer vara särskilt involverade i, säger Lisa Sannervik som också betonar att läget redan har blivit bättre.

Publisert:

LÄS VIDARE