Harvard-rapport kan ge Sverige rätt

Den svenska coronastrategin har väckt förundran och vrede i hela världen. Men en ny rapport från Harvard-universitetet förefaller ge Sverige rätt.

Därför är det bäst att stoppa corona lagom

Så länge måste vi fortsätta hålla avstånd