Statsvetaren: ”Remarkabelt” att Löfven inte fick veta

NYHETER

Ministrarna Anders Ygeman och Peter Hultqvist har känt till bristerna på Transportstyrelsen sedan början av 2016.

Trots det fick statsminister Stefan Löfven ingen information förrän i januari i år.

– Det är remarkabelt, säger den socialdemokratiske statsvetaren Ulf Bjereld.

Foto: Anders Deros
Socialdemokratiske statsvetaren Ulf Bjereld.

Stefan Löfven (S) berättade under en pressträff på måndagen att han inte fick kännedom om it-affären på Transportstyrelsen förrän i januari i år, samtidigt som den sparkade generaldirektören Maria Ågren delgavs misstanke om brott. Statsministern sa att han hade velat få informationen tidigare men att inte heller det ansvariga statsrådet, infrastrukturministern Anna Johansson (S), kände till situationen förrän i januari i år.

Johansson pekar i sin tur ut den dåvarande statssekreteraren Erik Bromander som skyldig till att hon hölls ovetande om affären. Enligt henne hade Bromander information om vad som skett på Transportstyrelsen redan i februari 2016.

”Skulle haft informationen tidigare”

Även inrikesminister Anders Ygeman (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) fick kännedom om situationen i början av 2016. Ingen av dem har dock informerat statsminister Stefan Löfven.

– Det är remarkabelt eftersom Stefan Löfven själv har kallat det som har inträffat för ”mycket allvarligt” och ”ett haveri”. Dessutom sa han på pressträffen i dag att han hade velat ha informationen tidigare. Så det är klart att någonstans på vägen har det klickat. Jag tror att alla är eniga om att han skulle ha haft informationen tidigare, säger Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Samtidigt säger Löfven att han har förtroende för både Ygeman och Hultqvist.

– Man kan säga att det här inte var Ygemans bord. Ygeman kanske levde i god tro att statsministern fick nödvändig information av den minister som genom sitt uppdrag har ansvaret för de här frågorna, alltså Anna Johansson. Hon säger i sin tur att hon borde ha fått den av sin statssekreterare (Erik Bromander), säger Ulf Bjereld.

Alla verkar vara överens om allvaret i den här situationen. Borde inte Ygeman och Hultqvist ha försäkrat sig om att Löfven fick kännedom om bristerna, även om det rent formellt inte låg på deras bord?

– Det är svårt att säga givet den kunskap vi nu har på bordet. Det är det som konstitutionsutskottet nu ska undersöka, det är det som utfrågningarna i justitieutskottet och försvarsutskottet i morgon ska bringa klarhet i. Innan de granskningarna är klara är det svårt att säga att person A borde ha gjort si eller att person B borde ha gjort så, säger Ulf Bjereld. 

”Dags att ändra på förvaltningskultur”

Han fortsätter:

– Att systemet inte har fungerat tycker jag dock att man kan konstatera, och att man därför bör se över styrsystemen och informationssystemen i regeringen. Löfven sa att det här var ett uttryck för traditionell svensk förvaltningskultur, att man inte pratar över departementsgränserna, men i så fall är det väl dags att ändra på det.

FAKTA

Transportstyrelsens IT-affär


I april 2015 får IBM uppdraget att ta över Transportstyrelsens it-drift.
I maj 2015 beslutar generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter.
I juni ifrågasätter internrevisorn om beslutet är rätt. Styrelsen agerar inte.
Sommaren 2015 inleder Säkerhetspolisen en kontroll av överflyttningen av it-driften. Oro finns att känsliga uppgifter kan hanteras fel.
I januari 2016 inleds en förundersökning mot Ågren om misstanke om att hon som chef tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter.
I januari 2017 får Ågren sluta med motiveringen att "regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas".
Den 6 juli blir det via medierapporter känt att Ågren erkänt brott angående datahanteringen och godtagit böter på 70 000 kronor.
Den 18 juli meddelar infrastrukturminister Anna Johansson (S) att myndighetens styrelseordförande Rolf Annerberg får sluta.
Regeringens hantering är KU-anmäld av Mikael Oscarsson (KD).
Källor: Dagens Nyheter, SvD, TT:s nyhetsarkiv, regeringskansliet

(TT)