Låsta dörrar efter hot mot Malmö universitet

avEbba Thornéus, TT

Studenter och personal vid Malmö universitet uppmanas arbeta hemifrån på måndag efter ett hot via mejl.

– Vi som läst mejlet känner oss trygga i den här lösningen, säger rektorn Kerstin Tham på presskonferensen.

Några detaljer om vad som står i mejlet är ännu inte kända.

– Varken polisen eller universitetsledningen kan styrka trovärdigheten i det inkomna e-postmeddelandet, säger rektorn Kerstin Tham.

Hittills står det klart att universitetet betraktar hotet som allvarligt.

Polisen har inlett en förundersökning om grovt olaga hot mot grupp, och mejlet ingår därmed i utredningsarbetet.

Hotet ska därmed inte ha varit riktat mot en specifik person.

– Varken polisen eller universitetsledningen kan styrka trovärdigheten i det inkomna e-postmeddelandet. Vi som läst mejlet känner oss trygga i den här lösningen, säger rektorn Kerstin Tham på presskonferensen.

Rektorn: Säkra före det osäkra

Att sätta studenters och medarbetares säkerhet i främsta rummet är viktigt, säger Tham som valt att stänga universitet på måndagen den 8 januari.

Detta då det enligt mejlet skulle inträffa något på lärosätet under dagen.

– Jag väljer att ta det säkra före det osäkra och tog därför beslutet att uppmana studenter och personal att arbetet hemifrån på måndag.

Hotet togs emot den 29 december, till en central informationsmejl, och universitetet har aktiverat sin krisledningsgrupp.

– Säkerhetsåtgärder har vidtagits i form av ökad tillsyn och tillträdesbegränsning, säger säkerhetschefen Leif Wulff och tillägger att det är sällan som universitetet har den här typen av hot.

Håller alla dörrar låsta

Universitetet är stängt för närvarande och alla dörrarna är låsta.

Den 8 januari, när skolan skulle öppnat efter jullovet uppmanas alltså personal och studenter att arbeta hemifrån och alla dörrar kommer låsas.

Ett planerat tentamenstillfälle på måndagen flyttas till en annan dag.

ARTIKELN HANDLAR OM