Jävgranskarens neutralitet ifrågasätts

Av: Catarina Håkansson, Tobias Österberg

Publicerad:
Uppdaterad:

"De känner varandra för väl"

Domaren Anders Eka som ska utreda jäv i Pirat bay-rättegången har eventuellt samröre med målsägarsidan.

Anders Eka sitter i samma forskningsavdelning som två personer knutna till målsägarsidan: Monique Wadsted företräder de amerikanska flimbolagen och Peter Danowsky är Ifpis advokat i The Pirate Bay-rättegången.

– De här människorna känner varandra för väl och umgås för mycket, säger Peter Sunde, en av de dömda piraterna, till Dagens nyheter.

Anders Eka är inte lika bekymrad.

– Jag har förvissat mig om att jag varken är eller har varit medlem i någon av de föreningar som diskuterats i det här målet. Jag har sysslat med juridik i många år och det är självklart att jag har varit i kontakt med en mängd personer på det juridiska området i professionella avseenden, säger han till Dagens Nyheter.

Nytillsatt utreder inte jäv

Tidigare idag beslutade hovrätten att den nytillsatta hovrättsdomaren Ulrika Ihrfelt, kommer inte att sitta med i den grupp som skulle avgöra misstänkt jäv i Pirate Bayrättegången.

Det blev nyligen känt att hon, precis som den tingsrättsdomare som misstänks för jäv, varit med i en upphovsrättsförening.

I ett pressmeddelande skrev hovrätten att beslutet beror på att frågan om jäv inte ska undersökas av samma domare som senare kan tilldelas målet.

"Det kan upplysningsvis nämnas att ingen av dessa är eller har varit medlemmar i någon av de föreningar som är aktuella i målet," står det i hovrättens pressmeddelande.

Byts inte ut

Föreningen som Anders Eka sitter i är Centrum för kommersiell rätt vid Stockholms universitet.

– Den här gruppen har såvitt jag kan se inte någon anknytning till upphovsrättsliga frågor och de intressen som är aktuella i målet. Dessutom tror jag att vi får mycket svårt att hitta någon kvalificerad domare i hovrätten eller någon annanstans som inte är med i olika sammanhang där man förkovrar sig eller byter erfarenheter, säger Svea hovrätts president Fredrik Wersäll till TT.

– Jag har väldigt svårt att se att just den här specifika kopplingen skulle kunna leda till att Anders Eka inte skulle vara lämplig att pröva jävsfrågan.

TT: Betyder det att du inte har någon ambition att byta ut Anders Eka?

– Jag har ingen som helst sådan ambition, säger Wersäll.

Publicerad: