Grundskolan kan få elitprov i matte

Lagen tillåter intagningsprov till estetiska elitklasser för balett och musik i grundskolan. Men inte till klasser för matematik. Dit sker intagning efter närhetsprincipen, något som utbildningsministern vill ändra.

De mest motiverade eleverna riskerar att inte få komma in i profilklasser för teoretiska ämnen som fysik och matematik, säger Jan Björklund (FP) till Svenska Dagbladet.

– Elever som är studiebegåvade ska ha rätt att utvecklas oavsett vilket ämne de är duktiga i, säger utbildningsministern som anser att dagen regel är märklig.

Björklund presenterar den 1 juni ett förslag till ny grundskolelag där förbudet mot teoretiska intagningsprov är borta.

Socialdemokraternas skolpolitiska språkrör Marie Granlund kritiserar sållning av sökande till klasser med teoretisk inriktning. Hon anser att regeringens utbildningspolitik "kommer att skikta samhället".

– Jag ser matte, svenska och engelska som en medborgerlig rättighet, säger Granlund och hänvisar till att OECD sagt att den sammanhållna skolan utan tidiga val är mest framgångsrik.

Ordföranden i Lärarnas riksförbund Metta Fjelkner anser att det ska "vara tillåtet att vara duktig i matematik" liksom det är "tillåtet att vara duktig i idrott och musik. Intagningstester är "inget dramatiskt", säger hon.

TT

Publisert: