FRA-kommitté fick direktiv

Regeringen beslutade på torsdagen om direktiv till den parlamentariska kommitté som ska övervaka den så kallade FRA-lagens följder för den personliga integriteten. Även Datainspektionen fick ett liknande uppdrag.

Kommittén ska bedöma om FRA:s spaning i eter och tråd är etiskt riktig. Den ska också utse ett så kallat integritetsombud som ska bevaka integritetsfrågor vid den prövning som ska göras före signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ännu är kommittéledamöterna, från riksdagspartierna, inte utsedda.

Datainspektionen får uppdraget att följa integritetsfrågor i behandlingen av personuppgifter. Här ska kommittén vara referensgrupp.

Kommittén och inspektionen ska redovisa senast den 6 december 2010 inför den så kallade kontrollstationen, där regeringen 2011 ska redovisa integritetsfrågorna för riksdagen.

TT

Publisert: