”Tror inte de ska åka fast”

NYHETER

Därför ökar fildelningen efter Ipredlagen kraftigt igen

Full fart på fildelningen igen.

Fildelningen har tagit fart igen efter den kraftiga svackan i spåren av Ipredlagen.

Den är nu större än förra sommaren och trenden är fortsatt uppåt.

– Trafiken håller på att återhämta sig efter Ipred, vi har en tillväxt nu. När Ipred infördes sjönk det kraftigt och sedan stiger trafiken. Just nu är det på samma nivå som i januari, säger Henrik Bergqvist, teknikchef på nätverksföretaget Cisco Sverige.

– Men det är också intressant att alla andra år tidigare så sjunker trafiken så här års. När det är sommar brukar man minska sin elektroniska nöjeskonsumtion. Så att det nu stiger, trots att det normalt sjunker, är en tydlig indikator på att vi nu är tillbaka på spåret.

Oron avtar

Netnodstiftelsen driver sex centrala internetknutpunkter i Sverige och mäter fortlöpande internettrafiken som passerar genom dem. Under första kvartalet ökade trafiken kraftigt.

I slutet av december låg maxvärdena kring 150 gigabit per sekund (G) för att stiga till omkring 180 G i slutet av mars med vissa dagstoppar på över 200 G. Efter Ipredlagens införande den 1 april rasade värdena tillbaka strax över 100 G för att sedan stiga till dagens nivå på drygt 150 G, samma nivå som vid nyår.

Kristoffer Schollin, doktor i immaterialrätt i Göteborg, var sakkunnigvittne i Pirate Bay-rättegången. Han är inte överraskad av svängningarna i trafiken:

– Många människor bryr sig inte om reglerna på fildelningsområdet om de inte känner en direkt oro för att de i någon mening ska åka fast. Därför brukar fildelningen minska när det pratas mycket om straff i medierna. Ipredlagen och Pirate Bay-rättegången är två sådana exempel. Men den oron brukar sedan avta över tiden, säger Schollin.

– Acceptansen av de här reglerna är låg och människor gör en riskanalys. Det finns i huvudsak två faktorer som kan dämpa volymen av illegal fildelning: närvaron av lagliga alternativ och rädslan för att åka fast.

Inga säkra slutsatser

Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén är inte heller förvånad över att internettrafiken ökar igen.

– Merparten av all internettrafik är fildelning och införandet av lagen hade en stor effekt. Därefter avtar den effekten och det är inget förvånande. Vi är snarast förvånade över att det tagit såpass lång tid för trafiken att återhämta sig, säger Pontén.

– Anledningen till att det nu stiger är att vi inte fått något avgörande i det första Ipredärendet. Om vi har framgång där är det vår bedömning att internettrafiken kommer att sjunka igen.

Netnods vd Kurt Erik Lindqvist vill dock inte dra för stora växlar på trafikförändringarna och understryker att långt ifrån all svensk internettrafik passerar genom Netnods knutpunkter. Statistiken från Netnod ska alltså tas med en nypa salt.

– Jag tror att man bör vänta till slutet av året innan man drar några säkra slutsatser om internettrafiken, säger Lindqvist.

TT