"Oskar" omhändertas akut av kommunen

AKUT OMHÄNDERTAGEN Bjästa kommun beslutade vid ett sammanträde i går att den våldtäktsdömde ”Oskar”, 15, omedelbart ska omhändertas enligt LVU, lagen om vård av unga.

avCatarina Håkansson

NYHETER

”Oskar” som dömts för två våldtäkter i Bjästa omhändertas akut av kommunen.

Det bestämde humanistiska nämndens socialutskott i Örnsköldsvik i går.

– Jag kan inte kommentera varför vi fattat det beslutet, säger Jan-Olov Häggström, ordförande i humanistiska nämnden.

”Oskar” omhändertas av kommunen enligt LVU, lagen om vård av unga.

– Det kan man göra till exempel för att föräldrarna har en bristande omsorgsförmåga eller på grund av att ungdomen knarkar eller begår brott, säger Jan-Olov Häggström, ordförande i humanistiska nämnden.

Våldtog kamrat på toaletten

Pojken, som vi kallar ”Oskar”, dömdes till fyra månaders ungdomsvård för två våldtäkter som uppmärksammats mycket i massmedia. Han våldtog en skolkamrat på skoltoaletten men tilläts komma till avslutningen i kyrkan och dela ut blommor till sina klasskamrater. Samma kväll våldtog han ytterligare en flicka.

Omhändertas omedelbart

Insatsen gäller omedelbart från den första april.

Kommunen kan omhänderta en person i fyra veckor. Sen är det upp till länsrätten att bifalla eller avslå ansökan om en förlängning, enligt Jan-Olov Häggström.

Det kan också bli så att kommunen hittar andra lösningar och själva häver sitt beslut.

– Det finns en grundutredning på pojken och genom den här insatsen köper vi oss tid för att göra en djupare utredning.

Oklart var han placeras

Kommunen kan inte kommentera var ”Oskar” kommer att placeras.

– Jag kan inte säga hur eller var han kommer att placeras. Men han kommer att bli hindrad från att röra sig fritt, säger Jan-Olov Häggström.

Generellt kan det handlar om en placering på institution eller på HVN-hem eller familjehem.

– Det finns också vissa som kan bo hemma.

Våldtäkterna har betydelse

Han kan inte heller berätta varför kommunen har fattat beslutet om ”Oskar”, med hänsyn till sekretessen.

Spelar våldtäkterna in?

– Han skulle inte ha varit föremål för någon som helst insats om det inte varit för de händelserna.