Landstinget omplacerar skandalläkaren

Av: Jessica Balksjö, Mikael Stengård, William Svärd

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladet rapporterar direkt från presskonferensen

Aftonbladet rapporterar direkt från presskonferensen som landstinget i Gävleborg utlyst. På bilden Sven-Erik Keisu Verksamhetschef, Kjell Norman Divisionschef, Svante Lönnbark Landstingsdirektör och Lars-Göran Holtby.
Foto: Pernilla Wahlman
Aftonbladet rapporterar direkt från presskonferensen som landstinget i Gävleborg utlyst. På bilden Sven-Erik Keisu Verksamhetschef, Kjell Norman Divisionschef, Svante Lönnbark Landstingsdirektör och Lars-Göran Holtby.

Den danska skandalläkaren har trots varningar från Norge kunnat arbeta på Hudiksvalls sjukhus.

Men i dag fattade landstinget i Gävleborg beslut om att läkaren ska omplaceras och hon får inte ha kontakt med patienter.

Aftonbladet rapporterar direkt från den presskonferens landstinget i Gävleborg utlyst med anledning av läkaren.

Vid presskonferensen deltar blanda andra landstingsdirektör Svante Lönnbark, verksamhetschef Sven-Erik Keisu och divisionschef Kjell Norman.

– Anledningen till att vi har kallat till den här presskonferensen är att vi begär att Socialtstyrelsen gör en tillsyn av den aktuella läkaren, säger Svante Lönnbark.

Under tillsynen kommer läkaren att omplaceras och kommer inte att ha kontakt med patienter.

– Hon får andra arbetsuppgifter.

Varför omplacerar ni läkaren nu?

– Situationen med de reaktioner som varit är ohållbar. Men det är inte de insatser hon gjort hos oss som ligger bakom beslutet.

Granskar läkaren

En tillsyn innebär att Socialstyrelsen granskar läkaren och följer denna i arbetet för att därefter fatta beslut om läkaren ska få ha sin läkarlegitimation kvar.

Det är Socialstyrelsen som tar beslut om en läkarlegitimation ska dras in.

Landstinget kräver också att Socialstyrelsen inrättar ett register över läkare verksamma i Norden.

– Vi har inte tillgång till all information om den aktuella läkaren, så därför kan vi inte göra en utredening om henne.

Ledningen för landstinget är självkritisk, men säger att man inte haft verktygen för att kontrollera läkaren.

– Vi måste ha ett system där det inte ligger på den enskilda medarbetaren att berätta om alla fel och brister som kan tänkas ha funnits tidigare. Jag tror att det är svårt för den enskilda att berätta sådant.

Är på semester

Landstinget har ännu inte meddelat läkaren att hon kommer att omplaceras, eftersom hon är på semester utomlands.

På frågan om hur Landstinget i Gävleborg kunde anställa läkaren, svarar ledningen att alla referenser som hon hade var goda.

– Allt hon har lämnat till oss har varit positivt. Vi har fått rekommendationsbrev från sjukhus i Norge om att läkaren är kompetent. Vi har pratat med henne och det finns en annan bild än den som har målats upp.

Landstinget själv har inga synpunkter på läkarens kompetens.

– Men vi vill ha en objektiv granskning, och därför ber vi Socialstyrelsen att granska det här.

Sven-Erik Keisu, verksamhetschef, anser inte att anmälningarna av Krogh är ovanligt många.

– Jag har velat lyfta fram en mer balanserad bild av en av mina medarbetare. Jag har fortsatt förtroende för henne som läkare. Det arbete hon har utfört hos oss är utan anmärkning.

Patienterna oroliga

Många patienter har blivit oroliga när de fått reda på att de kommer att få Krogh som läkare.

De har vänt sig till de egna läkarna eller direkt till landstingsdirektören med mejl och samtal.

– Det har varit frågor om man kan få slippa att bli opererad av den här läkaren. Jag har förståelse för att man känner den oron, säger Kjell Norrman, landstingsdirektör.

Hur har kollegorna reagerat?

– Man är förvånad över uppgifterna, precis som vi är, säger Sven-Erik Keisu.

Nya anmälningar i dag

I dag kom två nya anmälningar av läkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Båda anmälningarna gäller misstag som ska ha inträffat 2009 på Hudiksvalls sjukhus.

Den ena anmälan gäller en misslyckad hälseneoperation. Den ledde till att patienten fick en tvåprocentig invaliditet och förminskad muskel i vaden, enligt anmälan.

Den andra var en försenad diagnos, även i det fallet av en skadad hälsena. Den försenade diagnosen ledde till komplikationer så att patienten så småningom miste sitt jobb, enligt anmälan.

– De här båda anmälningarna kom väldigt kvickt. Det kommer säkert fler i morgon, säger kanslichefen Bo Örneryd.

Publicerad: