Misstänkt för miljonfifflet

NYHETER

Revisorer avslöjade toppchefernas trixande – men politikerna vägrade att polisanmäla

Foto: bytte jobb En av kommuncheferna som misstänks för att ha fifflat med ett byggbolags upphandlingar och fakturor jobbar nu i en annan kommun, där han fortsätter att attestera fakturor från samma byggbolag.

När de bägge kommuncheferna slutade avslöjades misstänkt fiffel med fakturor för 10,5 miljoner.

Men ansvariga politiker gjorde ingen polisanmälan.

– Helt fel, säger revisorn Carl Danielsson.

Foto: Lennart Kalderen (M).

När avdelningscheferna i Salems kommun slutade upptäcktes en rad märkliga omständigheter.

Den nya chefen som tillsattes under hösten 2008 såg hur samma bolag under tre års tid fått mängder av uppdrag utan att någon upphandling hade gjorts. Dessutom saknades i många fall dokumentation om uppdragens omfattning och syfte.

I en rapport från juni i fjol slår revisionsfirman Öhrlings PriceWaterhouse­Coopers fast att tjänstemännen genomfört upphandlingarna i strid mot lagen. Värdet av de 15 olika projekten uppgick till 10,5 miljoner kronor.

”För mycket jobb”

Revisorerna undersökte om ett eventuellt mutbrott kunde ligga bakom de märkliga affärerna, men inga bevis hittades.

Inte heller gick det att förstå om de utbetalda summorna var rimliga i förhållande till det arbete som utförts. Det saknades dokumentation om vad som egentligen var beställt.

– Vi skickade ut en tjänsteman för att på plats granska vad det var för arbete som utförts men gav upp. Det var för mycket jobb med tanke på utsikterna att få några pengar tillbaka, säger kommunalrådet Lennart Kalderen (M).

Av den orsaken lät kommunalrådet bli att göra en polisanmälan.

Stoppades

Ett av byggprojekten lyckades man stoppa. En villa i centrala Rönninge skulle rustas till en hembygds- och föreningsgård. Bolaget fakturerade men inget synligt arbete kunde hittas.

– Vi förlikade oss med bolaget och fick summan nedsatt med ungefär 115 000 kronor. Nu anlitar vi inte det företaget mer, säger Lennart Kalderen.

Båda förnekar

Ordföranden för kommunens förtroendevalda revisorer, Carl Danielsson (S), tycker att det är självklart att polisanmäla.

– Vi kan ju bara granska kommunens handlingar men det är ju den här firmans bokföring som är intressant. Men det har ju vi inga befogenheter att granska, säger han.

En av cheferna arbetar nu i en annan kommun i Mellan­sverige – där han attesterat fakturor från samma byggföretag. Men han förnekar oegentligheter.

Även den andre personen förnekar brottsligt uppsåt och välkomnar en polisutredning.