Lag om datalagring het potatis för de rödgröna

Oenighet råder - men partierna är ense om hur EU-direktivet ska hanteras

Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till EU:s omtvistade datalagringsdirektiv.

Men i en rödgrön regering tänker de göra direktivet till svensk lag.

– Vi har fått kompromissa alla tre, säger Alice Åström (V).

I förra veckan fälldes Sverige i EU:s domstol för att vi ännu inte har infört det så kallade datalagringsdirektivet. Direktivet går ut på att tele- och internetoperatörerna ska spara uppgifter om vem som mejlat eller ringt till vem, var och när det skedde. Nu riskerar regeringen skadestånd i mångmiljonklassen för sin olydnad.

Oppositionen anklagar alliansen för att ägna sig åt valtaktik. De vill helt enkelt inte ha ännu en integritetsdebatt i knäet före höstens val, menar man.

Skållhet potatis

Men även för de rödgröna är frågan om datalagring en skållhet potatis.

Så sent som i går var oppositionspartierna oense om vad som händer med direktivet vid en rödgrön valseger i höst.

– Det ska bli svensk lag, sa Thomas Bodström (S).

– Det är vi inte överens om, sa Ulf Holm (MP).

I dag var partierna överens. Inte om själva direktivet - men om hur det ska hanteras:

1. Sverige är skyldigt att införa direktivet i nationell lag.

2. Uppgifterna får sparas i högst ett år. Socialdemokraterna har tidigare förespråkat en lagringstid på maximala två år.

Fortfarande oeniga

Men i själva grundfrågan råder fortfarande stor oenighet. Som justitieminister var Thomas Bodström med om att driva igenom direktivet på EU-nivå. Här hemma protesterade såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet. Deras kritik ligger fast.

– Jag skulle vilja att vårt besked var att vi inte tänker införa datalagrinigsdirektivet i den form som det är i dag utan att vi istället lyfter frågan på EU-nivå, sa Alice Åström till Aftonbladet i förrgår.

Nu kan det i stället bli så att hon i höst står bakom en regering som faktiskt gör direktivet till svensk lag.

Innebär det här att ni och MP har böjt er för Socialdemokraterna?

– Vi har nog fått kompromissa alla tre. Det är Socialdemokraterna som har varit pådrivande i frågan. De har mest sett till den polisiära delen och till brottsbekämningen och inte till den personliga integriteten och rättssäkerheten. Där har man nu svängt och är bland annat beredda att gå ner i lagringstid, säger Alice Åström.

Publisert: