Ask: USA har spanat i Sverige

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

"Man får utgå från att enskilda har bevakats"

Amerikanska myndigheter har bedrivit spaning i anslutning till ambassader i Norge och Danmark.

Justitieminister Beatrice Ask (M) lämnade i dag beskedet: USA spanar även i Sverige – sedan elva år.

– Människor har bland annat fotograferats.

Klockan 14 inledde justitieminister Beatrice Ask (M) pressträff på Rosenbad. Aftonbladet rapporterade direkt från Rosenbad i Stockholm.

Har blivit fotade

Beatrice Ask bekräftar nu att den amerikanska säkerhetspolisen har bedrivit liknande verksamhet som den i Norge. Folk har fotograferats i vissa sammanhang även i Sverige, vilket svenska ambassaden och Säpo bekräftat.

– Verksamheten har pågått sedan 2000. Polisen förefaller inte ha varit informerad. Vi har därför kontaktat den amerikanska ambassaden, säger hon.

– Det är bra att det finns en spaning, men det är ändå svenska myndigheter som ansvarar för den bevakningen.

Ask välkomnar att länder som har en förhöjd hotbild vidtar egna åtgärder, men att varje sådan åtgärd måste hållas inför ramen av lagstiftningen.

"Ingen info hos svenska myndigheter"

Hon förväntar sig även att svenska myndigheter informeras. Så har inte skett i det här fallet. Därför kommer åklagarmyndigheten att kopplas in för att ta ställning till om spaningen har brutit mot svensk lag.

– Det vi vet i dag är att informationen inte har funnits hos svenska myndigheter, säger hon.

Beatrice Ask har ännu inte fått någon detaljerad information om vilket material som den amerikanska säkerhetspolisen har samlat ihop.

Hon räknar med att få mer information när spaningen utreds djupare.

– Vi vet att det har gjorts åtgärder i syfte att öka säkerheten kring ambassadens byggnader. Människor har fotograferats. Det ska finnas på mer än en plats, den här bevakningen, säger Beatrice Ask.

Enligt Beatrice Ask måste polisen "naturligtvis" arbeta med den här informationen som hon ska ha fått i går fredag. Hon har även talat om saken med sina ministerkollegor. Ask har själv inte haft kontakt med ambassaden.

Vilken typ av spaning har bedrivits?

– Den syftar till att öka säkerheten vid den amerikanska ambassaden. Exakt vilken information det är, vet vi inte, säger Beatrice Ask.

Bör man som enskild person vara orolig över att ha hamnat i amerikanska register, även om man inte varit i närheten av ambassadens byggander?

– Nej, enligt vad jag har blivit informerad om så ska det bara ha skett bevkning i anslutning till ambassadversamheter. Det handlar om lokaler som disponeras av den amerikanska ambassaden.

Enskilda svenskar övervakas

Det är Säpo som har bekräftat att det skett en sådan spaning.

– Jag utgår från att det arbete som de utländska ambassaderna gör i Sverige ska följa svenska lagar. Det är väldigt viktigt för förtroendet, det är rimligt att svenska myndigheter vet vilka åtgärder man vidtar, säger hon.

Åklagarmyndigheten kommer att arbeta med att ta reda på om bevakningen skett inom ramen för svensk lag.

Ask utgår ifrån att amerikanska myndigheter kommer att klargöra "hur den här utredningen gått till".

Troligen har enskilda svenskar övervakats.

– Ja man får utgå från att enskilda människor har bevakats, säger Ask.

UD har kontakterna med USA, inte Ask själv.

"Norge ligger någar dagar före oss"

En viktig fråga är om Sverige kommer att utreda om de amerikanska myndigheterna haft tillgång till svenska register, på samma sätt i Norge.

– Det är inte jag som avgör vad nästa steg blir. Norge har haft kunskaper om detta och ligger några dagar före oss i hanteringen.

Kommer det här som en nyhet för dig?

– Det är en nyhet för mig. Det har inte funnits några indikationer som gjort att jag skulle ha haft kännedom om detta, säger hon.

Texten uppdateras

Publicerad: