”I dag kan man inte uppfylla kvinnans önskan att få dö”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Så tycker partierna

Ska det vara tillåtet att att avbryta en livsuppehållande behandling om patienten ber om det?

Moderaterna tvekar, Folkpartiet ser det som självklart och Socialdemokraterna tycker att det är ett gränsfall som måste utredas.

Så här svarde alla sju riksdagspartierna.

Cecilia Widegren (M), socialpolitisk talesman

– Det är mycket tveksamt, men vi landar i ett nekande. Generellt är det här otroligt komplicerat. Det måste göras en etisk bedömning som samtidigt görs invidivduellt för varje fall. Vi ser att vården är till för att hjälpa personer till ett bättre liv och minska destruktiviteten, inte tvärt om. Men tveksamheten i de här fallen som kommit upp behöver prövas av Socialstyrelsen, precis som patienten har rätt till.

Barbro Westerholm (FP), ledamot i socialutskottet:

– Ja, enligt hälso- och sjukvårdslagen är det patienten som bestämmer om den vill ta emot en behandling eller inte. Det är bara inom psykiatrin man kan tvångsbehandla någon. Vid behandlingen av cancerpatienter har det aldrig varit någon diskussion om att avbryta en behandling. Jag ser behandling med exempelvis respirator som en annan form. När man väl avbryter är det vårdens skyldighet att lindra symptomen. I fallet med den här 31-åriga kvinnan så skulle hon behöva sövas ner för att undvika obehagliga kvävningskänslor.

Ylva Johansson (S), vice ordförande i socialutskottet

– Det går inte att svara enkelt på. I det här konkreta fallet finns det inte grund för att tvångsvårda. Det som gör det lite knepigt är att hon vill bli nedsövd när man stänger av respiratorn och att hon inte kan stänga av den själv. Då kommer man in i ett gränsland. Därför har sjukhuset hanterat det rätt genom att be Socialstyrelsen om vägledning i det här fallet.

Anders Andersson (KD), ledamot socialutskottet

– Vi accepterar inte aktiv dödshjälp. Det finns svåra avvägningar i det här och vi är beredda att lyssna in hur läkarrapporterna bedömer saken. Sjukvården är till för att bota, lindra och trösta. Vi skulle kunna acceptera att man avslutar en pågående behandling om patienten vill det, men problem uppstår när det tangerar dödshjälpen.

Elina Linna (V), ledamot socialutskottet

– Det är ju så att patientens rätt är stark att kunna neka till en behandling. Det ska gälla om patienten säger nej, även om det skulle vara livsuppehållande behandling. Men vi saknar riktlinjer. Vi borde sätta oss ner med Socialstyrelsen och bereda en lag som handlar om behandling vid livets slutskede. Det borde också finnas möjlighet att som frisk få bestämma hur behandlingen ska bli senare i livet.

Kenneth Johansson, (C) socialpolitisk talesman, ordförande socialsutskottet

– Man kan aldrig tvinga en patient till en behandling. Vi har som människor rätt att avstå. Respiratorn är en form av behandling och den här kvinnan i det senaste uppmärksammade fallet har rätt att välja att respiratorn stängs av. Det finns oklarheter och där ska Socialstyrelsen nu jobba fram riktlinjer för att läkarna ska kunna ta ställning.

Thomas Nihlén (MP), ledamot i socialutskottet

– Vi kan inte svara ja eller nej på den frågan. Vi står bakom den lagstiftning som finns i dag. I dag kan man inte uppfylla den här kvinnans önskan. Vi tycker att man borde se över den nuvarande lagstiftningen med tanke på de medicinska framsteg som har gjort. Det måste få till ett förnyat regelverk.

Publicerad: