”Luren” – polisens nya tipstelefon

NYHETER

Tipstelefon för allmänheten

Polisens tillgänglighet var för dålig. Då startades projektet ”luren”- en tipstelefon för nordvärmlänningarna.

– Vi har fått in flera bra tips, säger Peter Åkerström, chef för polisen i norra Värmland.

Projektet inleddes för en månad sedan och har fått positiva reaktioner från allmänheten.

– Tidigare har folk klagat på vår tillgänglighet. Förut var folk tvungna att ringa 114 14 med tips och iaktagelser. Men där är det inte säkert att man får prata med den lokala polisstationen. Det är inte så kul att hamna hos polisen i Malmö när man vill berätta om störningar i sitt bostadsområde, säger Peter Åkerström.

Ny tipstelefon

Därför inleddes projektet ”luren” – en tipstelefon för folk i norra Värmland. Hit kan folk ringa för att komma med vittnesuppgifter, tips på efterlysta personer och berätta om störningar i bostadsområdet med mera.

– Vi har fått tips om rattfyllor som vi har gått vidare på. Vi har även fått tips kring en efterlyst person vilket gav en hel del, säger Peter Åkerström.

Öppen dygnet runt

Telefonlinjen är tänkt att vara öppen dygnet runt. På dagtid koplas samtalen till 15 telefoner i länet. Efter kontorstid kopplas det till en radiobil.

– Projektet kommer att fortsätta ett halvår till ett år innan det ska utvärderas, säger Peter Åkerström.