Hela stockholmslistan

Foto: Källa: SCB
NYHETER

Beskattningsbar inkomst per invånare och kommun 2006