Nu öppnar Lidingö – för ett flyktingbarn

Kommuner brister i ansvar för ensamkommande flyktingbarn

Foto: Arkiv/HENRIK BRUNNSGÅRD
Ungdomar på Vårbergs transitboende tittar på tv i väntan på placering.

Kommunerna ser fortfarande ensamma flyktingbarn som ett problem.

Nu öppnar Lidingö dörren. Men bara för ett barn i höst.

Den 1 juni 2006 tog kommunerna över ansvaret för flyktingbarnen från Migrationsverket.

Men hanteringen brister. Barnen får stanna i ankomstkommunerna Solna och Sigtuna. I Sigtuna väntar nu 65 barn på att bli utplacerade.

– Barnen blir ett problem utan att egentligen vara det, säger Edit Bjurdamm, chef för individ och familjeomsorg i Sigtuna kommun.

Max två per år

– Om alla kommuner tog emot fem eller sex barn skulle systemet fungera. Men vi är överbelastade.

Lidingö kommun ska under morgondagen ta beslut om de under hösten ska ta emot ett barn under hösten, och sedan max två flyktingbarn per år.

– Det är svårt att hitta familjer och vi tar emot så många vi kan och dessutom ha resurser att följa upp socialt, säger Leif Söderholm, socialchef i kommunen.

Det låter lite med max två flyktingbarn per år?

– Hade alla kommuner i landet tagit emot ensamma flyktingbarn i samma omfattning som Lidingö tänker göra hade vi löst problemet direkt.

”Förhandlingar pågår”

På Migrationsverket hoppas man på att få ihop tillräckligt med platser.

– Förhandlingar pågår just nu med flertalet kommuner. Om alla drar sitt strå till stacken kan vi kanske lyckas till årsskiftet. Poängen är ju att de inte ska stanna mer än en vecka i ankomstkommunen, säger Migrationsverkets expert Pia Fast, som har hand om kontakterna med kommunerna.

FAKTA/Ensamma flyktingbarn

Från årsskiftet fram till augusti har 680 ensamma flyktingbarn ansökt om asyl i Sverige. 2005 ansökte 398 barn.

Anna Fribergh (.se)