Brist i hjälp till funktionshindrade

NYHETER

Kommunerna i Västra Götaland har blivit sämre på att ge funktionshindrade den hjälp de har laglig rätt till, visar statistik som länsstyrelsen tagit fram.

Antalet icke verkställda beslut ökade med 47 procent 2006 jämfört med året dessförinnan, uppger Skaraborgs Allehanda. 236 personer väntade på att få en kontaktperson och 85 väntade på en bostad, trots att de formellt redan beviljats en.

Totalt fick enligt länsstyrelsens rapport 530 personer i länet förra året inte den hjälp de hade rätt till.

TT