Intern rapport: Tre var fulla – skickades hem

NYHETER

Katastrofala brister i säkerheten, berusad personal och olyckor som kunde ha fått dödlig utgång.

Så beskrivs Forsmark i en intern utredning som läckt ut.

Rapporten beskriver alarmerande säkerhetsproblem på kärnkraftverket.

”Vi kan inte ha tur hur länge som helst, förr eller senare inträffar en allvarlig olycka”, skriver författarna.

Bland annat lyfter de fram att tre av 25 testade personer hade druckit alkohol och fick skickas hem bara en vecka efter det dramatiska nödstoppet i somras.

”Vi har nolltolerans”

De tre anställda var entreprenörer som utfört bygg- och underhållsarbeten på kärnkraftverket.

– Vi har nolltolerans mot droger och alkohol. Det är därför vi testar alla som arbetar här.

– Och som på alla stora arbetsplatser finns det människor med alkoholproblem, säger Göran Lundgren, chef för Vattenfalls elproduktion i Norden.

Inte ledningens syn

Han understryker också att rapporten inte speglar ledningens syn på säkerheten.

– Det här är en rapport som tre medarbetare fått i uppdrag att skriva sedan de ventilerat oro för de här frågorna, säger han.

Enligt honom har Vattenfall aldrig försökt mörka några brister i säkerheten.

Utreds av åklagare

SKI vill att åklagaren undersöker om det var brottsligt att inte stänga ner Forsmark helt och hållet när Forsmark 1 nödstoppades i somras och flera säkerhetssystem inte fungerade.

– Det är bra att den frågan blir utredd, säger Göran Lundgren.

SKI pekar ut Forsmarks vice vd, säkerhetschef samt en produktionschef som ansvariga för beslutet. De riskerar att dömas för brott mot kärntekniklagen. Straffskalan går från böter till fyra års fängelse.

Bristerna på Forsmark: