Båda döms för grov våldtäkt

avSusanna Vidlund, David Nannini Nilsson, Karin Henriksson, Robert Triches

”Stureplansprofilerna” får fyra års fängelse

Foto: PETHER ENGSTRÖM
Det blev kaos i rätten i dag när journalisterna hämtade ut domen.

”Stureplansprofilerna” döms för grov våldtäkt till fyra års fängelse.

Det meddelade Svea hovrätt i sin dom i dag.

Männen ska också betala ett skadestånd på 155 300 kronor till kvinnan.

Både 21-åringen och 25-åringen ska överklaga till Högsta domstolen.

I dag kom hovrättens dom mot de så kallade ”Stureplansprofilerna” som tidigare friats från våldtäkt av tingsrätten. Svea hovrätt dömer männen för grov våldtäkt till fyra års fängelse.

Domstolen var enig i sin dom.

21-åringen och 25-åringen ska också betala ett skadestånd på 155 300 kronor till den 19-åriga kvinnan.

”Trovärdig”

Svea hovrätt skriver: ”N.N. (kvinnan) har gjort ett trovärdigt intryck, hennes version av händelseförloppet stöds av läkarintyget och samtalet till larmcentralen”.

”N.N är trovärdig och hennes uppgifter är tillförlitliga. Det är därmed hennes version av händelseförloppet som ska ligga till grund för bedömningen. Genom N.N:s uppgifter finner hovrätten styrkt att [männen] – sedan det inledande skedet passerats – förgripit sig på N.N, först genom anala samlag och därefter genom vaginala samlag, skriver hovrätten. För [den ene mannens] del tillkommer även att han fört in en fjärrkontroll i N.N.”

”Hovrätten finner det uteslutet att [männen] inte insett att samlagen... inte varit frivilliga från N.N:s sida. N.N. har berättat att hon gjort så mycket motstånd hon kunnat bland annat genom att försöka rivas och sparkas. Hon lyckades dock inte komma loss, eftersom de båda tilltalade växelvis suttit på henne och tryckt ner hennes huvud i en kudde.”

Skadorna var avgörande

”De sms som [männen] skickat till varandra efter händelsen talar också för att de varit medvetna om att de utsatt N.N för något otillbörligt. Hovrätten finner således att de haft uppsåt till de gärningar de gjort sig skyldiga till”.

Hovrätten konstaterar att det som varit avgörande för domen är de skador som kvinnan fått efter händelsen.

”Hon har fått skador över hela kroppen och i underlivet, något som [männen] inte alls eller endast till viss del kunnat ge någon förklaring till”.

”Grannlaga arbete”

Domen följdes av en omedelbar presskonferens, där hovrättslagmannen Göran Ewerlöf och hovrättsrådet Ingela Halvorsen fick flera frågor om all uppmärksamhet och debatt som följt fallet. Men Ewerlöf poängterade att fallet inte stuckit ut i rättslig bemärkelse.

– Det här fallet har som alla andra våldtäktsfall krävt ett grannlaga arbete, men jag ser inte att det har något prejudikatsvärde, säger han.