Brandmän hotar nobba kommunbränder

NYHETER

Brandmännens riksförbund har varslat om blockad i 19 kommuner.

Varslet innebär att bränder i många kommunala byggnader – bland annat i Malmö och Lund – inte kommer att släckas.

Striden handlar om hur systemet för sjukersättning ser ut för landets deltidsarbetande brandmän.

Blockaden bryter ut den 12 november, om ingen lösning mellan parterna har nåtts före dess.

– Vi har undantagit vissa kommunala byggnader. Men de andra, de låter vi vara. De får brinna ner, säger Kenneth Carlsson, ordförande i Brandmännens riksförbund, som har drygt 8000 brandmän som medlemmar.

Undantag

I de byggnader som berörs kommer de deltidsanställda brandmännen bara utföra livräddning samt se till att branden inte sprider sig till icke-kommunala byggnader.

Förskolor, skolor, vårdinrättningar, särskilda boenden och äldreboenden har undantagits från stridsåtgärden.

Enligt Lena Emanuelsson, chef för SKL:s förhandlingssektion, är det svårt att uttyda exakt vad varslet innebär.

– De talar inte om vilka arbetsgivare det berör. I stället sätter man kommunala byggnader i blockad i vissa kommuner. Men jag utgår från att man också har varslat de arbetsgivare som är berörda, säger hon.

Enligt Carlsson motiveras den ovanliga stridsåtgärden av att motparten sagt nej till ett förslag som skulle ge kompensation för deltidsarbetande brandmän då de saknar sjukförsäkring.

– Frågan har varit uppe i flera år. Och nu har vi ett konkret förslag som kostar omkring 80 kronor per månad och anställd, säger Carlsson.

Ingen sjukpenning

Emanuelsson tycker inte att frågan hör hemma i avtalsförhandlingarna.

– Det här handlar, som vi ser det, om socialförsäkringssystemet. Vi tycker inte det är en fråga för parterna, säger hon.

Hon tillägger att SKL:s medlemmar betalar ut sjuklön de första 14 dagarna.

– Det gör vi för den här personalkategorin också. Men de får ingen sjukpenning från Försäkringskassan från och med den 15:e dagen.

Problemet ställs enligt Emanuelsson på sin spets när deltidsbrandmännen kan arbeta på sin ordinarie arbetsplats, men på grund av sjukdom inte kan vara i beredskap som brandman.

Christina Magnergård Bjers/TT Joakim Goksör/TT