Låga hus, öppna ytor – och en skyskrapa

NYHETER

Så ska Södra älvstranden se ut

Södra älvstranden ska bli ett öppet område med bostäder blandat med kontor och butiker.

Och kajerna ska bli fria från spårvagnar och bilar och ägas av kommunen.

Igår presenterade stadsbyggnadskontoret i Göteborg den första officiella planen för vad som ska hända på mellan Järntorget och Lilla Bommen efter att Götatunneln nu tagit i bruk.

Och kommunens vision är enligt Göteborgs-Posten ett område som är tillgängligt för alla. Med bostäder, kontor, butiker och restauranger. De hus som kommer byggas ska inte få bli större än de som finns där idag – med ett undantag.

Höghus vid Järntorget

På Götatunnelns tak bakom Folkets Hus vill man bygga ett höghus för att skapa en entré till city. Huset blir också en anspelning på Läppstiftet vid Göta Älvbron.

Stenpiren vill stadsbyggnadskontoret göra till Södra älvstrandens hjärta. Med hållplatser för Älvsnabben, skärgårdsbåtar, bussar och spårvagnar. Här kommer också gångbron över älven att ligga.

Kommunen ska äga kajerna

Spårvagns- och biltrafiken kommer att gå på Stora Badhusgatan. Själva området mellan husen och älven kommer att vara reserverat för gång- och cykeltrafik. Ingen ska heller få köpa marken längs med kajerna. Den vill kommunen äga själv.

Eric Thorsson