Åtalas för våldtäkt på 14- och 15-åring

NYHETER

Männen drogade flickorna med lugnande medel

Två unga män från Nordvästskåne åtalades i går för att ha drogat och våldtagit en 14-årig och en 15-årig flicka.

Flickorna ska ha försatts i ett hjälplöst tillstånd med hjälp av Alprazolam, ett narkotikaklassat lugnande medel.

– Sådana här mål är aldrig roliga. Jag är medveten om hur svårt det är att få till en fällande dom, men det är viktigt att det prövas i domstol, säger kammaråklagare Tord Josefson till Punkt SE.

Flickorna ska ha varit bekanta med de misstänkta gärningsmännen, som är 19 och 21 år gamla. Åklagaren vill inte gå närmare in på hur de kände varandra, men klart är att flickorna följde med hem till 21-åringen frivilligt. Där drogade männen enligt åtalet flickorna och turades sedan om att förgripa sig på dem.

Våldtäkt mot barn

– Den tekniska bevisning vi har består av urin- och blodprover som visade att flickorna hade Alprazolam i sig vid det aktuella tillfället, säger Tord Josefson.

Vid husrannsakan dagen efter hittade polisen både Alprazolam och cannabis i 21-åringens lägenhet. Han åtalas därför också för narkotikabrott.

Eftersom den ena flickan är under 15 år har åklagaren också de alternativa åtalspunkterna våldtäkt mot barn och försök till våldtäkt mot barn.

Hjälplöst tillstånd

Den ena flickan har varit så omtöcknad att hon bara kunnat lämna summariska uppgifter om händelseförloppet. Den andra flickans vittnesmål är däremot mer detaljerat.

– Jag påstår inte att det förekommit några hot eller något våld. Åtalet bygger på just det att flickorna försatts i ett hjälplöst tillstånd och inte kunnat freda sig, säger Tord Josefson.