Nattklubbsägare överklagar till HD

NYHETER

Fick fem års fängelse för våldtäkt på flera unga kvinnor

Den 57-årige tidigare nattklubbsägare som dömts för våldtäkt på flera unga kvinnor på nattklubbens kontor i Göteborg har överklagat till Högsta domstolen (HD).

I hovrätten fick han fem års fängelse, en sänkning med ett år jämfört med tingsrättsdomen.

Mannens försvarare, advokat Per Erik Samuelsson, kräver i överklagan till HD att domstolen anger ”ordentliga riktlinjer för hur bevisvärdering i mål om sexualbrottslighet ska gå till”, skriver Göteborgs-Postens nätupplaga.

– Min klient är dömd för att det ej är ”uteslutet” att han ”kan ha” gjort det som står i gärningsbeskrivningen. Går det att komma längre från rekvisitet ”ställt utom allt rimligt tvivel”, undrar Samuelsson.

Han beskriver också att uppmärksamheten kring nattklubbsägaren var av ungefär samma typ som rockstjärnor upplever. Hans klient har utnyttjat situationen och haft frivillig sex med ett antal unga kvinnor.

– Det må uppfattas som omoraliskt... men han är på intet sätt en våldtäktsman, skriver advokaten enligt GP.

TT