Så vill regeringen stoppa barnsexturismen

NYHETER

Hägglund: Anmäl misstänkta fall till polisen

Regeringen har antagit en ny handlingplan mot barnsexturism.

Man kommer ställa högre krav på reseföretagen och turistnäringen måste arbeta mer med förebyggande arbete och information, skriver DN.

Ser man misstänkt barnsexturism ska man polisanmäla, menar socialminister Göran Hägglund.

Foto: Göran Hägglund.

– Medvetenheten måste öka hos alla som reser utrikes och likaså hos dem som arbetar i turistnäringen. Vi måste göra allt för att förhindra de här vedervärdiga företeelserna, säger Göran Hägglund till DN.

Så många som tre miljoner barn utsätts för sexuell exploatering i samband med turism och resande. Det visar siffror från 2005 som kommer från den franske turistministern, skriver DN.

Anmäl till polisen

Göran Hägglund uppmanar dem som ser något misstänkt på resan att anmäla händelsen till polisen på plats eller i Sverige vid hemkomsten.

Även tidigare hade Sverige en handlingsplan mot sexuell exploatering av barn. Men nu har man breddat den så den omfattar all slags sexuell exploatering och sexuella övergrepp mot barn.

– Vi har som regering ett stort ansvar för att skydda barn mot kränkningar, både här hemma och av svenskar som reser utomlands, säger han.

Öka kunskapen

I vår ska regeringen träffa olika reseföretag och representanter från turismutbildningar för att ta reda på vad som redan görs och diskutera vilken typ av förebyggande åtgärder man ska vidta.

– Det handlar om att öka kunskapen om att detta existerar och höja medvetandegraden i allmänhet om de här övergreppen, säger Göran Hägglund till DN.

Sverige kommer också ta upp frågan inom EU och Europarådet för att höja medvetandet. Enligt Göran Hägglund kommer Sverige få goda möjligheter till det då vi nästa år är ordförande i Europarådet.