Privat alkoholimport kan tillåtas

NYHETER

Det ska bli tillåtet för privatpersoner att beställa alkohol från andra länder och få den fraktad till sig. Alkoholutredningen föreslår i ett delbetänkande att lagen ska ändras, rapporterar SR:s Ekot.

– Det ska alltså bli tillåtet för en privatperson att för eget eller familjens bruk föra in spritdrycker, vin och starköl inom EG-området – under förutsättning att man fyllt 20 år, säger utredningens ordförande Anita Werner till Ekot.

Folkhälsominister Maria Larsson presenterade direktiven till en översyn av alkohollagen i början av september i år. Regeringen ville bland annat ha just förslag till ändrad lagstiftning som tillåter import av alkohol. Bakgrunden är det så kallade Rosengrenmålet i EU:s domstol som slagit fast att det svenska förbudet mot privatimport av alkohol inte kan försvaras med att det behövs för att hålla nere konsumtionen av alkohol eller skydda unga från alkohol.

Den nya lagen är enligt Ekot tänkt att träda i kraft den 1 juli 2008. Men Anita Werner tror inte att det kommer att innebära att fler beställer via nätet eftersom privatinförsel via internet är dyrt. Alkoholen ska beskattas i Sverige, även om den redan beskattats i inköpslandet. Det är möjligt att få tillbaka skatten från inköpslandet, men det är mycket krångligt för privatpersoner.

Den fullständiga alkoholutredningen ska vara klar sista december nästa år. Utredningen ska bland annat också se över om det går att tillåta gårdsförsäljning av alkoholprodukter utan att det för den skull strider mot monopolet.

TT