”Kan detta hända i Sverige?”

avTobias Österberg

NYHETER

Jan Björklund om skolmassakern

Utbildningsminister Jan Björklund är chockad över skolmassakern i Jokela.

– Man tänker med andan i halsen, kan detta hända i Sverige? Vi vill ju inte tänka tanken, men svaret på den frågan är ändå att det inte går att utesluta att en liknande sak skulle kunna hända här, säger han.

Jan Björklund har börjat fundera på att rensa upp bland de religiösa friskolorna.

Jan Björklund tror inte att det räcker med säkerhetsåtgärder som kameraövervakning och inpasseringskontroller för att med hundraprocentig säkerhet förebygga händelser som den i Finland.

– De åtgärder som måste till är av annan art. Det handlar om att på alla möjliga sätt begränsa tillgången till skjutvapen över huvud taget i landet, och att ungdomar med psykiska problem upptäcks och får hjälp, det är den typen av åtgärder som behövs, säger Jan Björklund.

Han avvisar inte Lärarförbundets önskan om ökad satsning på skolhälsovården för att lättare upptäcka elever med svåra psykiska problem.

– Jag utesluter inte det, det är fullt möjligt. Man ska dock ha klart för sig att vi i Sverige har den mest utbyggda elevvården av alla länder, så vi har en hel del resurser där, säger Jan Björklund.

”Inga enkla svar”

En idé som bland annat nu diskuteras i Finland är att i lärarutbildningen föra in moment som handlar om upptäcka indikationer för elever som mår dåligt.

– Det är väl en tanke som vi också får pröva, säger Jan Björklund.

Han har erfarenhet av våld i skolan från sin tid som skolborgarråd i Stockholm.

2001 sköts en elev vid Bromma gymnasium.

– Frågorna har vi naturligtvis funderat på i Sverige förr också, till exempel efter händelsen 2001 i Bromma, det finns inga enkla svar och jag har inga färdiga svar i dag. Det som nu hänt i Finland föranleder också oss i Sverige att fundera ytterligare några varv, och jag är beredd att lyssna på alla kloka synpunkter, säger Jan Björklund.