Satellitbilder används med stor framgång i brandbekämpningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder satellitbilder som hjälpmedel i kampen mot lågorna.

Företaget Spacemetrics tillhandahåller aktuella bilder som kan hjälpa brandmännen i släckningsarbetet.

– Det blir inte alltid tydliga bilder på grund av moln och rök, men vissa bilder har varit till stor nytta, säger Dag Åsvärn på Spacemetric.

Det svenska företaget Spacemetric tillhandahåller bilder från satelliter som den europeiska rymdstyrelsen har skickat upp.

Företaget hanterar bilddata från satelliter och flygplan.

Hjälp för MSB

Det är Skogsstyrelsen som använder bildmaterialet efter att det levererats till Rymdstyrelsen, för att sedan tillhandahålla skräddarsydda, aktuella, 
analysfärdiga satellitbilder till bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bild av skogsbranden i trakten av Kårböle. Bilden, som är baserad på Sentinel 2-data från 19 juli 2018, är framtagen av Skogsstyrelsen.
Bild av skogsbranden i trakten av Kårböle. Bilden, som är baserad på Sentinel 2-data från 19 juli 2018, är framtagen av Skogsstyrelsen.

Bildmaterialet används sedan av MSB för att stödja brandbekämpningen på både regional och lokal nivå. Det blir ett viktigt hjälpmedel för räddningstjänsten i planeringen av olika insatser.

Anders Persson, fjärranalysspecialist på Skogsstyrelsen, säger att man med hjälp av bilderna lättare kan övervaka bränderna.

– Vi kan förstå vilka områden som hotas och vi kan bedöma vikten av dessa områden ur ett skogsbruksperspektiv.

Stor framgång hittills

Utan bildernas hjälp skulle bedömningen och planeringen bli mycket svårare, enligt Anders Persson.

– Vi kan inte på något sätt garantera att blir bra bilder varje dag, på grund av tät rök och moln. Men hittills har bilderna kunnat användas med stor framgång, säger Dag Åsvärn på företaget Spacemetric.

Publisert:

LÄS VIDARE