Första kartan över vår del av universum

avRobin Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: NATURE VIDEO
Vår ”lilla” galax i ett gigantiskt kluster av galaxer kallar Laniakea. Ny forskning menar att The Great Attractor är Lanikeas kärna. Ett forskarlag på University of Hawaii har skapat kartan.

Känner du dig liten ibland?

Titta då inte på den här kartan.

Det är den mest detaljerade kartan någonsin – över universum.

Det är väldigt svårt att försöka förstå sig på universums enorma storlek. I en studie har ett forskarlag skapat en karta över den del av universum vi känner till.

Forskarna upptäckte att vår galax, Vintergatan, är en del av ett gigantiskt kluster av galaxer. Klustret går under namnet Laniakea och består av mer än 100 000 galaxer och sträcker över en yta på 500 miljoner ljusår. Klustret är mycket större än vad forskare tidigare ens har kunnat föreställa sig.

Miljarder stjärnor

Varje prick på bilderna är en galax. Varje galax innehåller i sin tur miljarder stjärnor. Och glöm inte, det är bara den lilla del av universum vi känner till.

Genom att studera flera tusen galaxer i ”närheten” av vår galax kunde forskarna få fram ett mönster. Trots att universum fortfarande expanderar efter Big Bang gick det att se att flera galaxer dras mot varandra på grund av gravitation. Upptäckte gjorde att det gick att ta fram en graf över expansionen. I bilden du ser här under är galaxer som rör sig från Big Bang röda och galaxerna som påverkas av graviationskraft blå.

Galaxers rörelser. De som rör sig från Big Bang är röda och de som påverkas av gravitation är blå. Källa. Nature Video

Galaxernas rörelser gav forskarlaget möjligheten att skapa en karta över hur galaxerna rör sig i universum och bildar det enorma galaxklustret. Det område som har en röd färg på kartan här under har särskilt stark gravitationskraft. Det kallas av forskarna för ”the great attractor" och påverkar hur klustrets andra galaxer rör sig.

Foto: NATURE
Det röda området kallas för "the great attractor" och har en såpass stark gravitation att den påverkar alla galaxer runt omkring.
Källa: Nature Video.

För att göra det ännu svårare att ta till sig har vi en sak till att berätta. Det finns ett superkluster till (om man zoomar ut en aning). Det går under namnet Perseus-Pisces och är en granne till Laniakea.

Två superkluster med galaxer, Perseus-Pisces och Laniakea. De råkar också vara grannar.

Men vi är inte klara där, vi zoomar ut en gång till. Laniakea och Perseus-Pisces är bara små pluttar i ett universum som består av enorma avstånd och ett oklart antal galaxkluster.

Men vi mår kanske bäst genom att fokusera på vårt eget.

Ungefär så här ser universum ut. Det är en mix av galaxer, stjärnor, materia och tomrum. Och mycket annat vi inte känner till.

Studien är gjord av ett forskarlag på University of Hawaii lett av R. Brent Tully. Studien har publicerats av vetenskapstidskriften Nature.

Publicerad: