Så har du aldrig sett krigsbilderna

Världen hedrar i år minnet av alla som fick sätta livet till i första världskriget för 100 år sedan.
Ett universitet i England har låtit restaurera ett antal historiska bilder.
– Vi vill göra kriget mer levande för en yngre publik, säger projektledaren Kieron Hughes.

Världen hedrar i år minnet av alla som fick sätta livet till i första världskriget för 100 år sedan.
Ett universitet i England har låtit restaurera ett antal historiska bilder
"Vi vill göra kriget mer levande för en yngre publik", säger projektledaren Kieron Hughes.