Nyheter

Stopp för Alvedon rycker närmare

Alvedon.
Alvedon.

NYHETER

Antalet personer som förgiftas av värktabletter med paracetamol har ökat kraftigt sedan försäljning tilläts utanför apotek, enligt en ny studie.

Framför allt är det yngre kvinnor som tar medvetna överdoser.

Ett förbud mot att sälja Alvedon i tablettform i mataffären rycker nu närmare.

Läkemedelsverket har i en studie klargjort hur många personer som varje år förgiftas av paracetamol. Resultatet visar att antalet förgiftningsfall fördubblats mellan 2000 och 2013 – och ett tydligt trendbrott ses efter 2009 då paracetamol började säljas även utanför apotek.

– Det rör sig om en ökning med 40 procent fram till 2013, säger Rolf Gedeborg, utredare vid Läkemedelsverket.

Slutsatsen är att det finns ett tidsmässigt samband mellan den ökade tillgängligheten av paracetamol och antalet som blir förgiftade. I regel handlar det om vanliga tabletter, och en klar majoritet av förgiftningsfallen är unga kvinnor som medvetet försöker skada sig själva.

Rop på hjälp

Enligt Läkemedelsverket är det inte troligt att den kraftiga ökningen sedan 2009 skulle bero på slumpen eller andra trender, som att försäljningen av paracetamol totalt ökat eller tendenser i självskadebeteende generellt.

– Däremot kan vi inte säga att det är försäljningen utanför apotek som orsakat trendbrottet, eftersom vi inte vet var förgiftningsfallen fått sin paracetamol ifrån. Men vi vet från andra studier att tillgängligheten har betydelse för den här typen av impulshandlingar, säger Rolf Gedeborg.

Mot bakgrund av preliminära resultat i studien föreslog Läkemedelsverket i höstas att paracetamol i tablettform inte längre ska få säljas utanför apotek. Planen nu är att förbudet ska börja gälla den 1 september. Först ska dock synpunkter inhämtas från tillverkarna.

Giftinformationscentralen bedömer dock att ett försäljningsstopp får liten effekt på antalet förgiftningsfall.

– Det är en viktig och bra markering från myndighetens sida att det här är ett allvarligt problemområde. Men åtgärden i sig kan jag inte se kommer att påverka mer än marginellt eftersom tillgängligheten i samhället ändå är så stor av paracetamol, säger Mark Personne, överläkare vid Giftinformationscentralen.

TT: Hur ser du på risken för att personer som medvetet vill överdosera väljer andra typer av smärtstillande preparat i stället, som Ipren?

– De alternativa smärtlindrande preparaten är mindre farliga ur akutförgiftningssynvinkel. Så ur det lite snäva perspektivet blir det ändå en förbättring.

Handeln oroad

Läkemedelsjätten Glaxo Smith Kline, som tillverkar både Alvedon och Panodil, vill inte kommentera slutsatserna i studien eftersom bolaget inte fått ta del av all data. Men handeln är oroad.

– Vi kan inte riktigt se den fakta som styrker sambandet mellan ökade larm och försäljning i dagligvaruhandel. Hela försäljningsökningen sedan 2009 ligger på receptförskriven paracetamol. Man ska också komma ihåg att i dagligvaruhandeln säljer vi med 18-årsgräns och med bevakade eller låsta skåp – som man inte gör på apotek, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Nyligen klargjorde det norska läkemedelsverket att man inte ser något samband mellan ett ökat antal förgiftningsfall och försäljning i butik.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, hudvård och vitaminer – handla allt inför hösten hos MEDS

MEDS

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter