Nyheter

Vill få USA att fimpa – med svenskt snus

Av: 

Lisa Röstlund

NYHETER

Svenskt snus ska få amerikanerna att sluta röka.

Det hoppas snustillverkaren Swedish Match som nu lämnat in en 100 000-sidig ansökan till USA:s mat- och läkemedelsmyndighet FDA.

– USA:s vetenskapliga myndighet vågar ställa de rätta frågorna om svenskt snus, i stället för att, som EU, anstränga sig för att förbli okunniga och sprida myter, säger kommunikationschef Patrik Hildingsson.

Swedish Match har lämnat in en 100 000 sidor lång ansökan med över 800 vetenskapliga referensartiklar till FDA, USA:s mat- och läkemedelsmyndighet. Förhoppningen hos den svenska snustillverkaren är att snuset ska klassas som en "modified risk product", det vill säga en produkt med reducerad skadeverkan.

– Då får vi möjlighet att kommunicera till allmänheten att snus innebär en reducerad risk, säger professor Lars-Erik Rutqvist, vetenskaplig chef vid Swedish Match, med bakgrund som onkolog och ordförande i Karolinska institutets forskningsetiska kommitté.

Stor potentiell marknad

I USA röker i dag enligt American cancer society nära en av fem vuxna, runt 42 miljoner invånare, och den potentiella marknaden för alternativ är stor.

För att få klassificeringen måste tillverkaren bevisa att produkten innebär lägre risker jämfört med rökning för den enskilde användaren, och även att den är till nytta för folkhälsan i USA.

Rutqvist tar upp att 30 år av forskning visar att Sverige har västvärldens lägsta siffror för tobaksrelaterad dödlighet för att svenska män i stor utsträckning snusar.

Professor Hans Gilljam vid Karolinska institutet har svårt att uttala sig om hur han ställer sig till den eventuella klassificeringen.

– Det ligger inte i en läkares roll att förorda giftiga produkter. Det är inget vitamin. Det finns risker med snus, men visst är de långt mindre än halsblosset, helt klart, säger han.

Omstridda risker

Gilljam tar upp att snus enligt världshälsoorganisationen WHO ger fördubblad risk för bukspottkörtelcancer, ökad risk för diabetes typ 2 och ökad dödlighet vid stroke och hjärtinfarkt.

Men Rutqvist uppger att det endast finns enstaka studier som antyder att så är fallet.

– Men det finns andra studier som inte visar detta, och vid en samlad analys av samtliga studier finns inga övertygande evidens för några samband. Däremot finns det etablerade och tydliga samband mellan rökning och de nämnda hälsoutfallen. Det här är ju något som FDA kommer att analysera noggrant när de bedömer vår ansökan.

FDA har nu ett år på sig att gå igenom ansökan. Lars-Erik Rutqvist är optimistisk.

– Vi har en mycket tung och övertygande vetenskaplig dokumentation i vår ansökan, och jag känner stort förtroende att FDA kommer att dela våra och många internationella tobaksforskares bedömningar.

”USA väsensskilt från EU”

Rutqvist sitter även som företagsrepresentant för tobaksprodukter i en rådgivande kommitté hos FDA.

– Ja, det är en jävsituation, jag är ju anställd av företaget som kommer med ansökan. Men det är helt öppet och deklarerat och jag har ingen rösträtt i kommittén.

Patrik Hildingsson, kommunikationschef på Swedish Match, uppger att man inte kalkylerat vad klassificeringen skulle innebära affärsmässigt.

– I första ledet är det inte något vi räknat på kommersiellt, det går inte att sia om. Men det skulle innebära att världens största och främsta konsumentomsorgsmyndighet har skärskådat allt som finns att veta om vårt svenska snus, och det är klart att det betyder något för konsumenten, och då betyder det så klart något för oss också.

– EU har inte varit redo att ta till sig den evidensbaserade vetenskap som finns om snus. Det är väsensskilt från FDA som tvärtom visar på ett aktivt intresse.

ANNONS

Lindex basplagg 3 för 2 – handla barnens kläder och få den billigaste på köpet!

Extern länk från Lindex SE

Shoppa här

Publisert: