Nyheter

S vill lägga 27 miljarder på järnvägen

avAnette Holmqvist, Nivette Dawod, Pär Karlsson

S-ledaren Stefan Löfven håller presskonferens om infrastrukturinvesteringar som partiet vill göra om man kommer till makten.

Man vill lägga 27 miljarder på järnväg, 5 miljarder i vägunderhåll och 10 miljarder i järnvägsunderhåll.

– Investeringar i järnvägen är en väldigt viktig del för framtiden. Det skapar snabbt jobb och ökar förutsättningar för arbetspendling och godstransporter, säger Löfven.

I sitt valmanifest har S uppgett att man vill öka anslagen för att påskynda utbyggnad av järnväg, och att underhållet ska förstatligas. Man vill också investera i höghastighetsbanor, utbyggd tunnelbana och annan kollektivtrafik.

Nu presenterar Stefan Löfven hur pengarna i så fall skulle fördelas.

Partiet vill göra nyinvesteringar i järnväg för 27 miljarder kronor, utöver regeringens anslag under 2014-2025.

”Konkreta satsningar”

Utöver det vill S lägga 5 miljarder kronor i vägunderhåll och 10 miljarder kronor i järnvägsunderhåll.

– Vi har konkreta investeringar, det finns det inte riktigt på andra sidan. Man pratar om 2025 och skisser, vi har finansieringen i närtid, säger Stefan Löfven.

Framförallt handlar satsningarna om att kunna tidigarelägga byggande.

– Skulle vi tidigarelägga skulle godstransporten och persontransporten snart fungera bättre. Då får vi också mer arbetskraft och bättre miljö. Man kommer att märka skillnaden på så vis att det går snabbare med oss än med nuvarande regeringen. Botniabanan till exempel kan man börja med redan denna mandatperiod, den vill Alliansen inte ens titta på, säger Stefan Löfven.

Vill ha supersnabba tåg

Han talar också varmt för att en utredning av höghastighetsjärnväg mellan Malmö-Lund, Stockholm och Göteborg måste komma igång snart. Efter en sådan tycker Löfven att det är dags att börja bygga, men något datum för satsningen kan han inte gå in på.

– Men vi ska ha höghastighetståg i Sverige, så är det, säger han.

Finansieringen för järnvägssatsningarna ska ske bland annat genom att lastbilsförare får betala vägslitageavgift, om S får styra.

– Det skulle vara en rejäl insats för miljön, säger Stefan Löfven.

Vad tror du att er eventuella samarbetspartner Miljöpartiet tycker om de här satsningarna?

– En järnvägssatsning tror jag är något som Miljöpartiet ser som positivt, säger Stefan Löfven.

Borg: Infrastrukturen skulle tvärnita"

Finansminister Anders Borg (M) var snabbt ute och kommenterade S-ledarens utspel:

– Det är väl alldeles klart och tydligt att en S, V och MP-regering skulle tvärnita infrastrukturen.

Enligt finansministern är det finansieringförslag som Stefan Löfven presenterat till sina investeringar ogenomförbart under nästa mandatperiod.

– Återigen har vi ett ogenomtänkt förslag som inte fungerar från Socialdemokraterna. Att införa en vägslitageavgift kan, enligt Finansdepartementets bedömningar, komma på plats först 2021. Det handlar om en tekniskt komplicerad lösning och en omfattande upphandlingsprocess som måste klaras av och en normal beredningsprocess, säger han.