Nyheter

S: Finanserna i riktigt dåligt skick

Av: 

Nivette Dawod

Lisa Röstlund

NYHETER

Statens finanser är i riktigt dåligt skick, enligt Sveriges nya finansminister Magdalena Andersson (S).

Det kommer att dröja länge innan överskottsmålet kan nås – troligtvis till nästa mandatperiod.

– Så här dåliga siffror är vi inte vana att se. Det här är det sämsta vi sett sedan budgetsaneringen, säger Magdalena Andersson.

En vecka efter att Magdalena Andersson blivit ny finansminister för Socialdemokraterna dundrar hon nu mot den förra regeringens ekonomihållning.

Finanserna är i så dåligt skick att Sverige kommer att ha svårt att nå överskottsmålet, enligt Andersson.

Överskottsmålet ska uppgå till en procent av BNP, ett mål som tillkom efter finanskrisen kring 1990-talet som ett sätt att bygga upp en buffert i statskassan.

Enligt Magdalena Andersson har siffrorna inte varit så här mörka sedan just 1990-talet:

– Det är mycket dystra siffror för de offentliga finanserna vad gäller det finansiella sparandet. Så här dåliga siffror är vi inte vana att se. Det här är det sämsta vi sett sedan budgetsaneringen. För tredje gången av tre möjliga efterlämnar en borgerlig regering stora hål i statens finanser.

Anledningen, menar hon, är den förra regeringens skattesänkningar.

"Inget dukat bord"

– Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till – det är helt avskrapat. Frågan är om ens bordet står kvar, sa Magdalena Andersson till Dagens Nyheter tidigare.

Senast den 23 oktober ska hon och biträdande finansminister Per Bolund (MP) lämna ett budgetförslag för riksdagen. Andersson presenterade därför under måndagen sina prognoser över ekonomin och dess påverkan de kommande fyra åren på en pressträff.

Hon sa att de senaste årens skattesänkningar varit ofinansierade och har bidragit till att underskotten i de offentliga finanserna har vuxit, även när konjunkturen stärkts.

De ofinansierade reformerna har uppgått till 157 miljarder kronor, enligt Andersson.

– Det är klart att när man hela tiden tror att det någon gång i framtiden kommer att se bättre ut än vad som är utfallet, då gör man stora ofinansierade reformer, säger hon kritiskt om Alliansregeringen.

”Dystrare utsikter”

Hon säger också att Europa generellt står inför ett sämre ekonomiskt läge än världen väntat sig före sommaren, samtidigt som USA står starkare konjunkturmässigt än vad man först trott.

– Det har varit betydligt sämre tillväxtutveckling än man trodde för ett halvår sedan. Det är betydligt dystrare utsikter för svensk ekonomi än vad vi trodde i våras, säger hon.

Först under nästa mandatperiod, från 2018, kan Sverige vara nära överskottsmålet, med ett överskott på 0,5 procent. Även Alliansen förutspådde samma år, 2018, i sin senaste vårbudget.
Magdalena Andersson beskriver att om inga reformer genomförs alls kan överskottsmålet i statens finanser nås helt och hållet runt 2020.

Dagens ekonomiska läge kan innebära fler skattehöjningar, även om Magdalena Andersson säger att man inte kommer att presentera stora besparingspaket i den kommande budgetpropositionen.

Regeringens jobbskatteavdrag, som pekas ut som en av de åtgärder som skapat hål i statsfinanserna, kommer inte att slopas:

– Det finns andra skatter som är lämpligare att höja.

"En av Europas mest välskötta finanser"

Moderaternas partisekreterare Kent Persson twittrade under morgonen ett svar på Anderssons kritik:

"I den tomma ladan finns alltså en av Europas mest välskötta offentliga finanser och en arbetslinje som fungerar. Det vill nu S/MP riva ner".

Magdalena Andersson räknar med en BNP-tillväxt i Sverige på 2,1 procent i år för att sedan stiga med 3,0 procent nästa år. Det är något starkare än den prognos som den förra regeringen lämnade i augusti på 1,9 respektive 3,0 procent.

Om budgetpropositionen för 2015 som snart presenteras säger hon att reformutrymmet är noll. Inget förslag kommer att stå utan full finansiering.

– Principen kommer att vara att alla reformer ska finansieras fullt ut, säger Magdalena Andersson.

ANNONS

Nya Mumin-muggarna med Lilla My och Stinky finns hos Cervera – förboka redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter